Sunday, 28 March 2010

Mine Proust-betraktninger 1: Livet er for kort og Proust er for lang.......

Jada, jeg gir Anatole France medhold i hans ytring, men ikke desto mindre har jeg i godt moden alder kastet meg over Marcel Proust "studier". Nå er det engelsk jeg har som hovedfag, og ikke fransk...derfor var jeg forskånet fra Proust i studietiden. Men nå har jeg gjennom befattelse med mange av dagens forfattere snublet så mye borti denne store, sjelsettende franske forfatteren og trendsetteren, at jeg rett og slett gikk lei av all denne snublende ubalansen, altså dette å ikke vite omtrent noe som helst om denne trendsetteren. Vel, jeg har som mange andre lest første bind av hans På sporet av den tapte tid...men det var sant og si før jeg var på sporet av Proust. Men nå er jeg altså koblet på rett spor, og på godt og vondt - når jeg blir engasjert i noe, så er det ikke grenser for hva jeg setter meg fore å overkomme. Nå vil jeg manøvrere fra et Proust-0-punkt til et Proust-full-punkt, og det på kortest mulig tid. (Men man kjemper som sagt med tiden..jfr. overskriften)
Om Proust har sagt selv at man ikke burde tolke kunstverk med utgangspunkt i kunstnerens biografi, men at kun verket selv skulle danne utgangspunkt for kritikken, det tar jeg med en klype salt. Han mente det vel ikke så bokstavelig; å se bort fra biografien..det lar seg vel ikke gjøre, ingen kan vel skrive "løsrevet" fra sin biografiske bakgrunn.

Vel, nå har jeg i hvert fall kommet i gang med denne Proust som har tids-bundet så mange studenter, litteratur-elskere og ikke minst andre forfattere.  Og da jeg for tiden også hygger meg med Jarle Klepp (Tore Renbergs tredje bok om han: Charlotte Isabel Hansen), slo det ned i meg et passende sitat derfra i dag - det var Jarle da, som også selvsagt sysler med Proust - å "gå seg vill i den akademiske krattskogen" - Nettopp dette følte jeg da jeg skulle organisere opplegget til mitt Marcel Proust foretak - Jeg gikk vill i en vrimmel av bøker om og av Proust, nettsider og vitenskaplige artikler  - Her måtte en skikkelig fagmann til. Jeg kontaktet forfatter og Proust ekspert Henrik H. Langeland som har viet både doktorgrad og bøker og mange år på "Proust'n" - Jeg hadde hatt litt kontakt med Langeland fra før - med noe litteratur-synspunkter, lesesirkelen min etc. Med litt rettledning har jeg i hvert fall nå materialet klart. Boklisten er foreløpig åtte kjøpte og åtte bibliotek-lånte bøker. Tenker det er litt å begynne med dette.
Jeg skal komme med nærmere opplysninger om disse verkene, og den virkningen de eventuelt har på meg etter hvert som Proust-prosjektet mitt skrider frem -regner med det blir et langt lerret å bleke (Proust er som sagt lang)
La det være røpet foreløpig at en av bøkene heter forresten "How Proust can change your Life"  av Alain de Botton (video) .... det skal bli spennende å erfare ja....

No comments:

Post a Comment