Sunday 24 September 2017

Tanker om bok - Carl Frode Tiller: Begynnelser

Carl Frode Tiller har gjort det igjen - skrevet årets bok - Historien om Terje i "Begynnelser" bekrefter Strindbergs ord: "Det är synd om människan" -
RandiAa©

Tittel: Begynnelser
Forfatter: Carl Frode Tiller
Produsert av: LBF
Først utgitt: 13.09.2017
Spilletid: 09:32:41
ISBN Lydfil: 9788242165411
Målform: Nynorsk
Innleser: Jan Martin Johnsen


Jeg brukte lydboken først - utrolig fin opplesing av Jan Martin Johnsen
Og  papirutgaven utgitt på Aschehoug forlag, 2017, 343sider, ISBN13 9788203362590 

Carl Frode Tiller leser fra Begynnelser - Litteraturhuset i Trondheim - Foto:RandiAa©

Forlaget introduserer:

Miljøvernaren Terje ligg på sjukehuset etter å ha tatt sitt eige liv. Vi følger han bakover i tid, først som vaksen, deretter som ungdom og til slutt som barn. Gradvis blir vi kjente med ei sår familiehistorie, Terjes glødande kjærleik til naturen og alle vala han tok eller ikkje tok. Kvifor blir eigentleg livet som det blir, og kva er samanhengen mellom enkeltmennesket og det store kretsløpet vi alle er ein del av? "Begynnelser" er ein vakker og svært aktuell roman om den komplekse menneskenaturen og naturen vi held på å øydelegge.
"Først da sommarfuglen letta frå raudkløveren og eg prøvde å følge han med blikket mens han flaksa med rykkvise sikksakkbevegelsar innover i skogen, merka eg at auga mine var fylte opp av tårer. Vi menneske burde utvide nestekjærleiksbodet, tenkte eg, vi burde leve slik at dei andre artane saknar oss den dagen vår art er borte frå kloden."


En tidlig versjon av Begynnelser er vist som drama på teateret

Her er et lite klipp med Terje og moren:

Mine tanker om Begynnelser:

Mine tanker om Begynnelser fremstår like kaotiske som beretningen om Terje, hovedpersonens "indre og ytre liv" - da jeg hadde lyttet romanen ferdig én gang og fått med meg slutten - måtte jeg gå rett på begynnelsen av boken igjen og da så jeg saker og ting i et annet lys - og man kan da ikke kalle Terje for en "drittsekk" - Man sukker dypt etter lesingen av boken og tenker på Strindbergs ord "Det är synd om människan" – (fra Strinbergs Et drømmespill ) - og så lyttet jeg like godt hele boken en gang til....
Romanen har en sterk åpning: Livet passerer i ”baklengs” revy i hovedpersonen Terjes siste stund (det skal visstnok være et "fenomen" når man er døende – kanskje helst i omvendt rekkefølge – fra fødsel til slutten ), mens moren og søsteren Anita, som nå nærmer seg 50 år, holder det gående som vanlig – nå krangler de om hvordan stilkene på rosene skal kuttes, eller hvem sin tur det er til å gå ut fra sykerommet for å røyke – grotesk – Terje som er i en slags utenfor kroppen tilstand, ser det hele utenfra også, men kan ikke kommunisere med noen av dem.
Livet til Terje har vært preget av mye vondt – han er preget av morens arvelige depresjon og alkoholisme, en far som han elsket, men som måtte bryte ut av det destruktive ekteskapet med Terjes mor – på en måte er Terjes far kanskje tilstede gjennom hele romanen – Terje har en stadig tilbakevendende følelse av at noen er bak han -  det er tydelig at savnet av faren ligger som et traume over han – når faren en gang dukker opp når Terje er voksen, og det er fordi faren vet han skal dø, greier ikke Terje å tilgi at han en gang dro – og det blir ingen forsoning.

Tiller gir oss et klart bilde av familiedynamikken i Terjes høyst dysfunksjonelle familie – alle karakterene har sin måte å takle livet på – for Terje gjelder ”angrep er det beste forsvar” – Terje har sine følelser å forsvare – de må han ikke blottstille, da blir han ”dødelig såret” – og i anstrengelsen for å ”holde fasaden” blir han veldig selvsentrert, og veldig oppmerksom og var overfor alle rundt seg, hva de sier og hva de gjør. Han er sykelig opptatt av hvordan han virker på andre– han analyserer hva de sier og hva de gjør – og forbløffende nok er hans observasjoner og analyser ganske gode. Og innimellom tar han ”timeout” og isolerer seg på do..... 
Terje har ”samlet på” sinne og savn hele livet – og ført en stadig kamp for å skjule sine egentlige følelser – han ”mestrer” følelseslivet sitt og relasjoner til de rundt seg ved å såre dem, være ironisk og spydig, men han vet  så inderlig vel at han er ”slem” (I forholdet til kona Turid for eksempel, sier han til seg selv noe slikt som ”Kvifor gjer eg dette mot henne. Eg kan ikkje fordra meg sjølv når eg oppfører meg slik” – fritt gjengitt for jeg lyttet lydbok).
Han takler heller ikke at andre viser omsorg eller følelser for han – han skjuler alt bak en maske eller et skall. ”Begynnelser” er et forsøk på å gå lengre og lengre tilbake i tid for å finne en slags erkjennelse på hvordan det startet – hvordan Terje ble den han ble – et slags dypdykk i dybdepsykologi og Freudiansk psykoanalyse.
I Begynnelser gjør vi ikke bare et dypdykk i dybdepsykologi og personlighetspsykolog – Tiller opererer også litt på områder som fysikk og metafysikk med Terjes livsløps-historie – vi beveger oss inn på begreper som romtid (Einstein lanserte begrepet romtid, som sier at alt som skjer i universet er et punkt i rom og tid) – altså en kombinasjon av de tre dimensjonene i rommet og dimensjonen tid i tillegg – Jeg skal ikke våge meg på beskrivelse av Tillers roman på bakgrunn av en Romtid-teori – men jeg må innrømme at en del beskrivelser skapte en slags metafysisk fornemmelse hos meg – for eksempel det tilbakevendende fenomenet at Terje stadig plutselig følte at noen stod bak han - var med han i det som skjedde. (Dette minnet meg om følelser jeg hadde da jeg en periode konsentrerte meg om Marcel Proust – På sporet av den tapte tid, og jeg assosierte også litt med Proust’s bruk av ”rommet” – mer om dette i min bloggpost her)
Men dette skal jeg ikke fortsette å greie ut om, det blir for vanskelig for en filolog.
Tilbake til hendelser i Terjes liv – alt er ikke like helsvart – det er noen områder han fungerer på – han gjør en god jobb innen naturvern hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hvor hans hovedgeskjeft er å utrede spørsmål rundt truede arter i regionen og planer for vern av disse -  hans kjærlighet til naturen er et positivt element i livet hans – vel å merke når han ikke lar naturgleden overskygges av ”dommedags-tanker” - han har greie på økosystemene og alle arter innen plante og dyre-verdenen – og helt fra han var barn har han levd seg inn i insekt- og dyre-verdenen og til tider ser han verden i et  merkelig insekt- eller fugle-perspektiv. 

Også i  forholdet til datteren Marit ser det ut til å være en slags ”åpning” – her kommer hans beste sider frem – det er lyspunkter i romanen å lese om hans forsøk på formidling av kunnskaper om  naturen og naturvern til henne.
Et miljø som er truet, en flora og en fauna som stadig er utsatt for destruktive krefter av menneskene skjer samtidig med at hans eget liv stadig er utsatt for destruktive krefter, både fra hans egne indre monstre og fra miljøet som har preget oppveksten hans – da hovedsakelig den dysfunksjonelle, deprimerte, alkoholiserte moren. Selvhatet ødelegger evnen til naturlige relasjoner til kona Turid og til søsteren Anita – han lar det ofte gå utover Anita, hun er jo så lik han på mange måter og da må han jo hate henne – glimtvis ser vi at de to søsknene har omsorg og omtanke for hverandre også – Tiller gir et interessant innblikk i dette  hat-kjærlighets-forhold mellom de to søsknene. – Noe annet Tiller er god på er ”svart humor” i de mest tragiske scener – blant annet i beskrivelsen av Terjes bryllup – nesten flaut å si det – ”fornøyelig” beskrevet – morens desperate forsøk på å skaffe seg noe i glasset, og søsteren Anitas teatralske opptreden da hun går ut i elven og samler tilskuere og får oppmerksomhet – og Terjes ”håndtering” av Anitas druknings-forsøk.
Klimakrisen og ødeleggelsen av jordkloden parallellstilt med Terjes undergang og død kan fremstå noe fatalistisk – men man kan jo også se det ut ifra de valg vi gjør, de valg vi gjør i miljøspørsmål og de valg Terje gjør i livet sitt – valg som gjelder han selv, valg som gjelder relasjonene til familie og venner og kolleger. (Selv er jeg noe tilhenger av Jean-Paul Sartres eksistensialisme-syn med mottoet ”We are our Choices”) – men vi skjønner jo med Terje at det skal noe til for å motvirke den tunge børen han bærer på med arven fra moren og mors-slekten – en form for psykisk lidelse – Terje beskytter seg ved å ”skru av” følelser og ta på seg en kynisk, kald holdning og holder egne og andres følelser borte – så man kan spørre seg: Hadde Terje mulighet til å ta valg? Eller tok han egentlig bevisste valg gjennom livet sitt? (Eksempler: han valgte jo å slutte med voldelighet, han valgte å ta en utdannelse, han valgte å være trofast mot kona Turid selv om han hadde ”innbydelser” til utroskap, han valgte å gå fra Turid, osv,osv – og han valgte til slutt å ta sitt eget liv)
Skildringen av Terje som barn er et ”kapittel” for seg – det føltes så ekte – hans forhold til andre barn, til moren, til faren og til søsteren – og ikke minst til ”nabomødrene” som vil være snille mot han – og det er han for stolt til å finne seg i – han orker rett og slett ikke å kjenne på følelsene sine som barn heller – men han leker en lek i sin egen verden, han ser omgivelsene fra insekter og dyrs synsvinkel – og da virker det som han greier å skape gode stunder i livet sitt – men det ligger vel en slags eskapisme i dette, slik hans mor brukte alkoholen som flukt-mulighet, og søsteren Anita brukte offer-rollen og smerten som sin livsledsager. 
Bokens tittel, ”Begynnelser”,  er et godt og dekkende valg – den ”fungerte” på flere nivåer for meg – for det første trigger det spørsmål som ”Når begynte livet til Terje å bli som det ble?” ”Hvorfor ble det slik?” osv
Dernest skjønner man nokså raskt i romanen at man er ved slutten – og skal ”arbeide” seg frem til ”Begynnelser” – vi gjør stadig hopp bakover i tid, sprangene varierer fra dager og måneder til år.
En tredje assosiasjon jeg gjorde med tittelen ”Begynnelser” var på et mer kosmisk nivå – jordas tilblivelse og artenes opprinnelse – evolusjonen.
Terje er en del av skaperverket – vi ser det tydeligere dess lengre bakover i tid vi kommer – han låner syn og hørsel til fugler og insekter – blir transendent eller ett med naturen, men destrutive krefter ødelegger miljøet og utrydder mange arter, og parallelt med dette går Terje selv mot undergangen.
Terjes dommedagsprofetier når det gjelder jordkloden og miljøet, gjelder like mye hans egne destruktive krefter, ser man svart på det står hverken Terje eller jorda til å reddes – vi får håpe at det ikke står så dårlig til – men en vekker om mer miljø-bevissthet bør det nok være…

Konklusjon:

”Begynnelser” var en ”grøsser-fryd” å lese. Terje er en karakter som vil sitte i tankene lenge, lenge. Man kan ikke unngå å bli berørt av Terje – ja, faktisk føle empati med han – han har ikke bare denne ”drittsekk”- siden som leseren i første omgang blir opptatt av og fokuserer på. Han er komplisert og sammensatt – og Carl Frode Tiller er suveren til å finne og bruke de rette ordene uten å bruke klisjeer.

Jeg må innrømme at denne romanen var vanskelig å omtale – den var så omfangsrik, ikke på sidetall, men på innhold og inntrykk – så jeg føler at tankene mine er skrevet ned i en kaotisk ”Stream of consciousness”
Terningkast:6
 

Andre bloggere som har omtalt denne:
Rose-Marie 
Anita i Artemisias verden 
Bjørn i Bjørnebok 
Eli i ellikkens bokhylle

Boklansering av Carl Frode Tiller sin bok Begynnelser – Litteraturhuset i Trondheim - 18.09.2017 

Wednesday 20 September 2017

Tanker om bok - Kapittel - Stavanger Litteraturfestival

Bøker og Børst - Øvre Holmegate - Samlingssted under Kapittel - Foto:RandiAa©
Her er litt informasjon om en av de store Litteraturfestivalene i Norge - Kapittel

Hva er Kapittel? Svaret er: En av Norges viktigste Litteratur-festivaler - Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, er en årlig festival som arrangeres av Sølvberget – Stavanger bibliotek og kulturhus -  Mer informasjon

Plassen utenfor Sølvberget - Foto:RandiAa©
Dette er en litteraturfestival som er ganske omfattende og innholdsrik - den er verd et besøk.  Jeg har vært der flere ganger og har hatt stor glede av det. Det er Litteratur - Kultur - Forfattere - Musikere - Kunstnere - Fullt program flere dager til ende. 
Mer informasjon om årets festival - Kapittel 2017:
Mine referater fra to av Kapittel festivalene jeg har vært på:

Kapittel10
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 10 -  Del I
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 10 -  Del II 
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 10 -  Del III
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 10 -  Del IV  
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 10 -  Del V  
Kapittel11
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 Del I
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 -  Del II 
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 -  Del III
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 -  Del IV  
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 -  Del V   
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 -  Del VI

Kapittel18
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 18 - Del I
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 18 - Del II

 Mine foto-album Flickr fra Kapittel 10 og Kapittel 11:

Monday 18 September 2017

Tanker om bok - Carl Frode Tiller: Fra Innsirkling til Begynnelser - Boklansering i Litteraturhuset Trondheim 18.09.2017

Carl Frode Tiller og Siv Gøril Brandtzæg - Foto:RandiAa©
 Det er 16 år siden Carl Frode Tillers Skråninga ble lansert i 2001, en sterk debut som vakte oppsikt – og enda mer oppsikt og oppmerksomhet fikk forfatteren med trilogien Innsirkling – som kom ut over en 7-års-periode: Innsirkling I i 2007 og Innsirkling II i 2010 og den siste, Innsirkling III i 2014.

Allerede Innsirkling I fikk strålende kritikker både i Norge og i andre land – og priser har det vært flere av for denne trilogien.

Her hjemme ble han sågar sammenlignet både med Ibsen og Bergmann – Innsirklings-bøkene gikk dypt inn i menneskesinnet og vi ble besnæret av Tillers skildringer av psykologiske irrganger han malte frem i ord hos  persongalleriet sitt. Et lite tilbakeblikk:
Carl Frode Tiller og Karin Haugen Kapittel 10 -September 2010 - Foto:RandiAa©

Dette er et utdrag fra et referat i bloggen min av 16.mars 2011 - om litteraturfestivalen i Stavanger september 2010
Her er den opprinnelige bloggposten
Carl Frode Tiller i samtale med Karin Haugen, om Innsirkling II:  Tillers Innsirkling-romaner var selvskrevne på en Litteratur-festival med mottoet Hukommelse. (Kapittel 10 - Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet - September 2010)
Her ble mange sentrale temaer berørt: Eksistensialisme, et bygde-samfunns verdier i relasjon til mannsroller, macho-verdier og kvinnerollen - forstillelse og rollespill og ikke minst identitets-problematikk. Karin Haugen stilte de riktige spørsmålene og Tiller fikk sagt mye vesentlig om intensjonen med sin roman - han har lagt vekt på konflikter mellom mennesker som en drivende kraft for handlings-forløpet. Det ligger mye dyp, menneskelig, "dyster" psykologi i Tillers romaner, dette gjelder både Skråninga og Innsirkling-trilogien. Det er personer på leting etter seg selv, usikre personer som dekker over sin usikkerhet ved stadig å komme med stikk til andre for å fremheve seg selv. "Hovedpersonen" David  binder det hele sammen ved at persongalleriet skriver brev til han for at han skal hjelpes til å huske hvem han er...men det er like mye "de andre" i romanen som finner ut av hvem de er, som avslører seg selv gjennom brevene til David; slik virker David som en katalysator for andre til å "finne seg selv". Innsirkling II, i likhet med den første i serien, er en fascinerende psykologisk spenningsroman. Fortsettelsen kom i
Innsirkling III: Jeg var på boklansering av den -  Litterær salong med Carl Frode Tiller i samtale med Stian Wallum i september 2014
Og suksessen fortsetter med romanen Begynnelser i 2017 - Den fikk sin velfortjente lansering  18.09.2017 i Litteraturhuset – en fullsatt sal - Litteraturforsker Siv Gøril Brandtzæg stilte kloke og utfordrende spørsmål til forfatteren og Carl Frode Tiller ga utdypende og interessante svar – jeg hadde lest romanen på forhånd (var nesten helt ferdig), men denne samtalen i Litteraturhuset ga meg mange aha-opplevelser og enda mer innsikt i denne spennende, men faktisk ”utfordrende” romanen som Begynnelser er – tror dette må være det beste Tiller har skrevet, og det sier mye – for alle hans bøker er gode.  Her er noen bildeglimt fra lanseringen:

Carl Frode Tiller, Siv Gøril Brandtzæg og Litteraturhus-leder Trond Åm- Foto:RandiAa©
Trond Åm introduserer Carl Frode Tiller og Siv Gøril Brandtzæg
Carl Frode Tiller og Siv Gøril Brandtzæg - Foto:RandiAa©
Carl Frode Tiller leser fra Begynnelser - Foto:RandiAa©
Boksignering og avslutning - Foto:RandiAa©

Gjennom samtalen fikk vi innblikk i hvordan Tiller har arbeidet med romanen - den er jo litt av et eksperiment - begynnelsen er romanens slutt og vi går gjennom Terjes, hovedpersonens liv fra "slutten" og til begynnelsen - Og "Begynnelser" hva er nå det? Et forsøk på å finne ut hvordan Terje ble slik han ble? Eller kanskje også i den større sammenheng - livet på jorden, begynnelsen til artenes opprinnelse, evolusjon og utryddelse av arter og miljøvern? - Jøss! Dette er stort, dette er sammensatt, dette er komplisert og utrolig spennende. Tiller fortalte om sin research når det gjaldt det store innslag av miljø og fauna, flora i romanen - og hvordan så å si "bordet fanget" mens han arbeidet med dette. - Det er mye alvor i denne romanen - likevel, samtalen var fylt av mye humor og fremkalte latter hos publikum  - Det var utrolig mye interessant Brandtzæg fikk Carl Frode Tiller til å "avsløre" for oss tilhørere - stor takk for det - både til forfatter og intervjuer. Nå skal jeg ikke si mer om denne romanen, for jeg regner med å gi den full oppmerksomhet i en egen omtale i bloggen min - Men jeg skal ikke holde hemmelig - fra meg får den uten tvil Terningkast:6

Min omtale av Begynnelser 

 

Saturday 16 September 2017

Tanker om bok - Helga Flatland: Det finnes ingen helhet


I denne siste boken er det gått fem år siden tragedien og livet går på et vis videre. Alle prøver å finne noe som erstatter tomrommet.
Tittel: Det finnes ingen helhet
Forfatter: Helga Flatland
Produsert av: LBF
Først utgitt: 26.09.2013
Spilletid: 07:29:31
Antall CDer: 6
ISBN CD: 9788242157126
Innlesere: Nina Woxholtt, Ingrid Vollan, Bernhard Ramstad, Jan Martin Johnsen
Papirutgaven er gitt ut på Aschehoug forlag i 2013, 219 sider, ISBN 978-82-03-35497-7

Om forfatteren - klipp fra Aschehougs side:

Mine tanker om Det finnes ingen helhet:

Her er et video-klipp fra forlagets side om denne tredje boken:
Denne romanen avslutter "Afghanistan-trilogien" - og Helga Flatland får leserne til å henge entusiastisk med - det er flere grunner til at bøkene hennes er så fengslende og gode: Hun har et godt plot, handling - men enda mer: hun er god til å skildre menneskelige følelser og relasjoner. Det har vært interessant å følge et lokalsamfunn slik gjennom tre bøker – og få innblikk i flere skjebner i etterkant av en tragedie som rammer dem på ulike måter. I denne siste boken er det gått fem år siden tragedien og livet går på et vis videre. Alle prøver å finne noe som erstatter tomrommet.
Jeg leste disse tre bøkene i kronologisk rekkefølge, men egentlig er de skrevet slik at de kan leses som tre selvstendige romaner. Hele fem år er gått siden tragedien med Tarjei, Trygve og Kristian. I denne romanen trår karakteren Ragnhild tydeligere frem – en sympatisk lege som har innsikt i mye av det som har skjedd. Hun kommer nært innpå flere av karakterene – og er en god støttespiller for de som er i sorg og har mistet noen – samtidig får vi innblikk i at Ragnhild også har sine svakheter og problemer. Livet blir mer fokusert på hennes egen ensomhet og hennes problemer når de hun hjelper kanskje ikke trenger henne så mye etter hvert. Bjørn – en annen av guttene som dro til Afghanistan, har også en sentral plass i bok tre. Tilfeldighetene gjorde at han ikke var der da ulykken skjedde – han ble derfor ikke drept, men han kunne ikke bare være glad for det – han forfølges av skyldfølelse – hvorfor fortjente han å overleve, mens de tre andre gikk bort? – Jeg ble veldig grepet av ”tilfellet” Bjørn, og den måten Helga har fått frem hans følelser og situasjon på. Bjørn har på en måte en slags ”dobbel-sorg” – Kameratene som døde er helter, men hva er Bjørn? En ”taper”? En som ikke får til å sørge over kameratene på rett måte, for han har skyldfølelse – og i tillegg er det vondt for Bjørn å være ”glemt” av de andre når han kommer hjem – alle er mest opptatt av de tre som døde – og ikke av han som kom levende, men traumatisert tilbake.
Karin og Hallvard, foreldrene til Tarjei, hører vi også mer om – de mistet helt meningen med livet da de mistet sønnen – vi hører om Karin som møysommelig er på vei inn i en normalisert hverdag – ikke uten dårlig samvittighet, om hun glemmer sorgen og tapet i noen øyeblikk – Hallvard kommer smått om senn i arbeid igjen også.

Tittelen ”Det finnes ingen helhet” assosierer jeg med at ingenting kan bli helt som før etter en slik tragedie – på en eller annen måte går livet videre, og tiden kan være en faktor som demper noe av sorgen. Men kanskje kan man greie seg uten en "helhet" i livet også - kanskje det er noe utopisk som ikke finnes i virkeligheten?
Man øyner lyspunkter for karakterene etter hvert som tiden går - Julie, for eksempel, mestrer gårdsdriften bra og forholdet til Mats har kommet inn i rett spor – slik har datteren Solveig både foreldre og besteforeldre i nærheten.
Den vesle bygda prøver å ”lappe sammen” relasjoner og følelser – og finne  en slags normalitet.
Disse tre bøkene hadde en veldig strukturert og logisk oppbygging  – i bok en hører vi om grunnene til at tre av guttene dro – Trygve fordi han ikke kunne vise sine følelser for nabogutten Sigurd, Tarjei fordi han ville unngå farens press om å drive gården (han fikk meg faktisk til å tenke på ”Per Bufast” som jeg første gang leste om i gymnasiet – Det store spelet av Tarjei Vesaas – store likhetspunkter mellom denne Per og Flatlands Tarjei), og Kristian ser ut til å ha ”rømt” fra kjedsomhet og det trange bygdesamfunnet, han ville oppleve spenningen. I bok to handler det om sorgen rundt tapet av disse tre guttene, og hva denne sorgen gjør med personene vi møter, og hvordan de takler sorgen – og den siste boken handler altså om veien tilbake til en slags normalitet. 

Når det gjelder krigen i Afghanistan – så ble ikke dette noe tema i seg selv – ingen av disse guttene dro på grunn av en idealisme som måtte følges – og her berører vel Helga Flatland et annet viktig tema – unge mennesker som drar ut i slike kriger, det er ikke alltid idealismen som driver dem – motivasjonen er ofte spennings-søken, eller flukten fra noe, eller manndoms-idealer….
Konklusjon:

Sikkert er det at Helga Flatland har befestet sin posisjon som forfatter med tre pluss to solide romaner per nå 2017
Terningkast:4+


Mine omtaler av Helga Flatlands romaner:

Friday 15 September 2017

Tanker om bok - Helga Flatland: Alle vil hjem. Ingen vil tilbake

En serie på tre romaner - alle like engasjerende - om en sorg som rammer noen i et lite bygdesamfunn når tre unge gutter plutselig blir revet bort - Dette er bok to i serien.
 

Tittel: Alle vil hjem. Ingen vil tilbake
Forfatter: Helga Flatland
Prrodusert av: LBF
Først utgitt: 16.01.2012
Spilletid: 07:19:18
Antall CDer: 6
ISBN CD: 9788242153760
Innlesere:Håvard Bakke, Heidi Gjermundsen Broch, Herman Bernhoft

Papirutgaven kom ut på Aschehoug forlag i 2011, 201 sider, ISBN9788203350375 
Helga Flatland bilde fra Aschehougs side - Foto: Niklas Lello

Mine tanker om Alle vil hjem. Ingen vil tilbake:

Alle vil hjem. Ingen vil tilbake er bok nummer to i Helga Flatlands trilogi som startet med de tre vennene som dro til krigen i Afghanistan og mistet livet der - og lokalsamfunnet i den vesle bygda de kom fra ble berørt på mange måter av denne hendelsen. Bok nummer to kom ut i 2013, to år etter debut-romanen. I denne boken får vi vite mer om noen av menneskene i lokalsamfunnet til Tarjei, Trygve og Kristian – guttene som ble forulykket i Afghanistan. Helga Flatland fortsetter i denne andre romanen av trilogien med flere ulike forteller-personer. Jeg-personene er her Julie, søster til Tarjei som ikke ville bli bonde, og derfor ”flyktet” til Afghanistan, og det er Mats – en veterinær fra Bærum som har hjulpet til på Julies gård og har en relasjon til henne, og det er stemmen til Sigurd, gutten på nabogården som har sin spesielle relasjon til Trygve å sørge over – og å føle skyld i forhold til.
(Når det gjelder handlingsforløpet mer detaljert, anbefales Rose-Marie sin blogg )
Livet må gå videre – ”alle vil hjem” handler om å finne utav det etter at tilværelsen har blitt snudd på hode – man vil ”hjem” til det trygge, man vil finne sin tilhørighet og ikke minst man søker å finne en måte å mestre sorgen på. 
Helga Flatland er en ung forfatter (f.1984) som formidler med stor modenhet – menneskene hun skildrer og deres måte å takle sorgen og hverdagen på er realistisk skildret. En viss effekt oppnåes også ved den bevisste bruken av veksling mellom bokmål og nynorsk alt etter hvilken jeg-person som er i fokus. Julie som tar over gården når broren ikke kommer tilbake, er egentlig odelsjente -  og hun føler tilknytning til gården – noe som ikke broren hadde gjort – men faren er knust av sorg, for det var sønnen som skulle ha gården, mente han – Julie hadde sin egen kamp i tillegg til sorgen over tapet av broren: hun måtte bevise at hun var god nok til gårdsdriften – dette satte forholdet til Mats, far til hennes datter, i skyggen – i tillegg var foreldrene så knust av sorgen at de bare hadde nok med seg selv.
På nabogården går Sigurd med sin sorg alene – skyldfølelse for ikke å ha vedkjent seg sine følelser for Trygve som nå er borte – og Mats som kommer utenfra settes ganske på sidelinjen og føler seg utenfor – han når ikke frem til Julie. 
Som leser blir man grepet av det som skjedde med disse menneskene og den vesle bygda da tragedien rammet – det er vanskelig å gjenvinne normaliteten. 
Terningkast:5
Mine omtaler av Helga Flatlands romaner:

Thursday 14 September 2017

Tanker om bok - Helga Flatland: Bli hvis du kan. Reis hvis du må

Helga Flatlands debut-roman fra 2010 var overraskende bra og ble godt mottatt. Jeg har lest fem romaner av henne og alle kan anbefales - det er stemningsfull og tankevekkende litteratur. 
Tittel: Bli hvis du kan. Reis hvis du må
Forfatter: Helga Flatland
Produsert av: LBF
Først utgitt: 17.01.2012
Spilletid: 05:42:00
Antall CDer: 5
ISBN CD: 9788242153555
Innlesere: Lasse Kolsrud, Ingrid Vollan, Axel Aubert, Thomas Bye
Jeg brukte lydbok lånt på biblioteket, papirutgaven er gitt ut på Aschehoug forlag 2010, 170 sider, ISBN13 9788203195914 

Helga Flatland her i samtale med Anne Tønseth om romanen Vingebelastning -  Foto:RandiAa©

Om forfatteren:

Helga Flatland hørte jeg på første gang da hun snakket om romanen Vingebelastning på biblioteket i Trondheim høsten 2015. Debuten hennes i 2010 ble svært positivt mottatt – Flatland er godt skolert innen litteraturen med bachelor i Nordisk språk og litteratur i tillegg til tekstforfatter-utdanning – og prisene og nominasjonene har vært mange helt fra debuten.
(Vi bokbloggere nominerte henne til Bokbloggerprisen for 2013)

Mine tanker om Bli hvis du kan. Reis hvis du må:

Etter å ha fått utallige spørsmål fra venner og kolleger (de som vet jeg leser ganske mye) om hva jeg syntes om Helga Flatlands bøker, skjønte jeg at jeg burde ta meg tid til å lese dem - for å kunne synes noe om dem. Jeg anskaffet flere og leste alle i en bolk. Og hva syntes jeg? Overraskende bra  - er mitt svar – nå skal jeg prøve å rekapitulere litt og omtale fem bøker av henne som jeg har lest over en femårs periode. De "fortjener" alle å komme i Litteraturbloggen min.
”Afghanistan trilogien” var jeg ferdiglest på i juli 2016, og Vingebelastning fra 2015 og En moderne familie fra 2017 er lest nå høst 2017 - (Må innrømme at jeg  er noe på etterskudd med bok-bloggingen min, ser jeg har liggende kladd-notater på ca 200 bøker som er lest, men ikke omtalt - jeg har ingen ambisjoner om å overkomme å blogge om alle disse, men noen skal jeg ta frem med tid og stunder) 
Det er en god stund siden jeg leste denne romanen hennes fra 2010, men jeg oppfrisker den nå ved å ta frem boknotatene jeg alltid gjør underveis når jeg leser/lytter en roman.  Og dette video-klippet fra forlaget frisker litt på minnet også:
 

Barndomsvennene  Tarjei, Trygve og Kristian i et lite lokalsamfunn i Norge bestemmer seg av ulike grunner å tjene i de norske styrkene i Afghanistan. Og lokalsamfunnet der alle kjenner alle blir sterkt rammet når ingen av guttene kommer tilbake (dvs. de kommer tilbake i kister, en landmine tok livet deres) – (Det var en gutt til, Bjørn - han unngikk ulykken, og kom tilbake - det var heller ikke enkelt - det får vi høre om i den tredje og siste boken.)
Her er det mange spørsmål man kan stille seg: Hvorfor forlate et trygt samfunn, venner og familie og dra til det ukjente og farlige – er det det spennende som lokker, som får dem til å dra, eller er det noe der hjemme de ville bort fra? – Jeg skal ikke referere handlings-forløpet i romanen, det er spennende nok (anbefaler å lese Rose-Marie sin omtale)
Temaene romanen tar opp er mange – det handler om valg man gjør i livet og konsekvensene av disse valgene, det handler om å vokse opp i et lite lokalsamfunn og ikke våge å være seg selv, det handler om press fra foreldre til å gå veier man ikke velger selv, det handler om ungdom og oppvekst – og selv om Helga Flatland har skrevet en trilogi som benevnes "Afghanistan-trilogien", så handler den ikke om denne krigen – bortsatt fra et fokus på at krig tar liv og skaper sorg og tap…. Og kanskje også at kriger kan lokke unge mennesker til å ”rømme” fra ett eller annet.
Helga Flatland benytter seg av fire fortellerstemmer – og denne skiftingen skaper variasjon, og innsikt fra flere synsvinkler: Tarjei var odelsgutten som ikke ville bli bonde, men han torte ikke stå opp mot farens forventninger – Afghanistan ble ”løsningen”, Jon Olav var naboen som har en sønn Sigurd som er knust over tapet av sine venner, eller spesielt én venn, og den tredje ”stemmen” er Karin, Tarjeis mor, en by-jente som ikke helt passet inn i det lille bondesamfunnet, (hennes fortellerstemme er gjengitt på bokmål, Tarjei sin fortellerstemme er også bokmål - mens de to andre, Jon Olav og Trygve bruker nynorsk) og Trygve er den fjerde fortellerstemmen – han hadde også sine grunner til å dra, han kunne ikke vise sin legning og sin kjærlighet i lokalsamfunnet – det var ikke lett for en som ”var annerledes” enn forventet i venneflokken – at han ikke kom hjem igjen, skapte stor sorg hos flere.
Helga Flatland har gitt romanen sin en noe ambisiøs tittel – men etter min mening passer den godt til innholdet – linjene er hentet fra et dikt av Charles Baudelaire, det er hentet fra hans eneste diktsamling Les Fleurs du mal (1857) (Ondskapens blomster, på norsk) – Den er gjendiktet av Haakon Dahlen og utgitt i tre bind, Pariserbilete (1996), Reisa og andre dikt (1997) og Spleen og ideal (1999). I diktet Reisa finner vi disse linjene Flatland har brukt som tittel – symbolikken er klar, i Reisa finner vi temaer som fremmedgjøring, skuffelse over livet, en lengsel bort, en lengsel til noe annet – men ”reisen” kan også symbolisere døden.


Konklusjon:

En vakker og velskrevet roman - og handlingen og persongalleriet skaper nysgjerrighet hos leseren - hva skjer videre i neste bok i trilogien? (Flere bokomtaler kommer)
Terningkast:5
 
 


Mine omtaler av Helga Flatlands romaner:

Tuesday 12 September 2017

Tanker om bok - Kagge Forlag inviterer - Høstens bøker - Trondheim - Byscenen - 11.09.2017

Anne Gaathaug og Bjørn Fredrik Drangsholt ønsker velkommen - Foto:RandiAa©
Hyggelig mail å få: "Hei! Håper du har anledning til å bli med på høstmøtet vårt i år også.......Med vennlig hilsen - Tine Hvistendahl"  
Anita og jeg deltok også i år på Kagge forlag sitt innholdsrike høstmøte, Byscenen i Trondheim. (Kagge og Stenersen står det på velkomstplakaten - J.M.Stenersens Forlag ble en del av Kagge Forlag i 2003 og har stått for mange interessante bøker innen blant annet kunst, dokumentar, helse og livsstil.) - Anne Gaathaug og Bjørn Fredrik Drangsholt ledet det hele med engasjement og humor.
Katalogen på 174 sider var full av fristelser for en litteratur-interessert bok-blogger. Selv om jeg fant noen bøker jeg allerede hadde lest, (To søstre av Åsne Seierstad - Fri vilje av Helga Hjorth - Gå! Verdens beste mosjon av Johan Kaggestad, blant annet) fant jeg nok utolig mye mer som jeg har lyst til å se nærmere på. Presentasjonen av årets bøker fikk vi av forfattere "live",  av vel-redigerte videoer og lysbilder og av engasjerte forlags-representanter som introduserte det hele. Her var det mye åndelig føde, i tillegg fikk vi servert et velsmakende måltid med god og rikelig drikke til - og kaffe og konfekt avrundet middagen. Her kommer noen smakebiter fra den vellykkede og hyggelige bokkvelden med Kagge forlag:
Geir Lundestad - Drømmen om fred på jord - Foto:RandiAa©
Av forfatterne var Geir Lundestad først ute - og han opptrådde med sitt sedvanlige engasjement da han snakket om Drømmen om fred på jord - det er det hans dokumentariske bok heter, den gir oss et bilde av Nobels fredspris sin "historie" fra begynnelsen i 1901 og frem til i dag. Den handler om fredsprisvinnerne og filosofien bak denne prisen - og Geir Lundestad spør om denne drømmen om en fredelig jord bare er en utopia. Lundestad er professor i historie og har vært tilknyttet nobelinstituttet i 25 år som direktør og sekretær for nobelkomiteen - så han skriver med førstehånds kjennskap til emnet.
Anne Gaathaug forlagssjef  Kagge Forlag ledet bokshow med humør og entusiasme - Foto:RandiAa©
Den underjordiske jernbanen er en bok jeg så absolutt skal få med meg - Foto:RandiAa©
Kagges katalog side 9
Bjørn Fredrik Drangsholt forteller om Quislings biskoper - Foto:RandiAa©
Vi har den oppfatning at det norske presteskapet var mottstandsfolk under krigen og bekjempet nazismen - men historiker Geir Thorsdal skriver historien om elleve biskoper som ikke var motstandsfolk, men tvert imot lojale mot Hitler og Nasjonal Samling - dette er nok en bok som kaster litt nytt lys over vår okkupasjonstid.
Hilde Vesaas har også skrevet en bok med bakgrunn i 2.verdenskrig - "Den ukjente historien om krigens største heltedåd" - Foto:RandiAa©
Petter uteligger - Foto:RandiAa©
Eivind Hofstad Evjemo har skrevet boken om Petter uteligger Petter Nyquist prøvde selv livet på gata i 52 døgn - det ble både film og bok av det.
Eivind H. Evjemo forteller om Petter uteligger - Foto:RandiAa©
Alt jeg vet om planter av Anne Hope Jahren er en bok av spesiell interesse for meg - hun er planteforsker og her gir hun oss "Verden sett fra plantenes perspektiv":
Anne Hope Jahren forteller om boken sin på en video
Alt jeg vet om planter av Anne Hope Jahren

Høsten hos Kagge bød både på strikkebøker, kokebøker, moro-bøker, barnebøker og alt det et lesehjerte begjærer
Thomas Enger leverer en ny krimbok - Killerinstinkt - Foto:RandiAa©
Norges beste vinkjøp 2018 av Ingvild Tennfjord - kan være en nyttig bok, og om man ikke kjøper vin så ofte, er det dess viktigere å kjøpe den rette til den spesielle maten eller den spesielle anledningen - fin gavebok også. Forfatteren er journalist og vinekspert som har fast vinspalte tips i flere kjente aviser:
Norges beste vinkjøp 2018 av Ingvild Tennfjord - Foto:RandiAa©
Bli god i matte av Vibeke Gwendoline Fængsrud - Foto:RandiAa©
Bli god i matte med denne engasjerte mattedama - Vibeke Gwendoline Fængsrud skriver inspirerende og lærerikt om å få mest mulig ut av matematikkfaget - dette må da være en nyttig bok for å bedre de grunnleggende matematikk-kunnskapene til befolkningene, det har ofte vært snakk om at nordmenns kunnskaper her er for dårlige - Fængsrud har bøker for hele grunnskolen fra 1. til 10.klasse.
Mattedama Vibeke Gwendoline Fængsrud i aksjon- Foto:RandiAa©
Petter Schjerven var også i aksjon - han har skrevet en bok: Kroppsspråk - Forstå det som ikke blir sagt, og hans presentasjon i seg selv innehold utrolig mye kroppspråk - dette er et fengslende emne som burde angå oss alle - i relasjoner med andre mennesker er det en nyttig egenskap og kunne forstå hva andre mennesker egentlig sier, ved å tolke kroppspråket som følger "budskapet":
Petter Schjerven får her applaus for sin (sitt) Kroppspråk - Foto:RandiAa©
Birger Løfaldli - journalist i Adresseavisen - gir oss interessante betraktninger i sin Landslaget, med undertittel Fra verdenstoppen til fotballens bakgård - det er mange som funderer litt over hvordan vårt landslag i fotball kunne gå fra "vekst til fall" - så her kommer en bok som kanskje gir litt mer innsikt i dette:
Landslaget av Birger Løfaldli - Foto:RandiAa©
Ole Torp kommer med en ganske spesiell bok som jeg har lyst til å se nærmere på - det sies at menn ikke gråter, eller ikke skal felle tårer - men her står altså 71 kjente norske menn fram og forteller om hvilke dikt eller tekster som har berørt dem: Ord som får voksne menn til å gråte:

Anne forteller om Torp sin bok - Foto:RandiAa©
Svein Tindberg - Bibelfortellinger for barn - Foto:RandiAa©
Bibelfortellinger for barn med Svein Tindberg - Foto:RandiAa©
Bibelfortellinger for barn av skuespiller og forfatter Svein Tindberg falt jeg virkelig for - spesielt etter forfatterens glimrende opplesing av fortellingen om Noah som navngir dyrene.
Bokens utspring er ganske personlig for familien Tinberg - forfatteren bruker samme fortellermetode som han brukte på sine egne sønner da de var små, og eldstesønnen er illustratør av boken og den yngste sønnen har skrevet melodier til sangene som er inkludert. Her får vi bibelhistorien på en folkelig og barnevennlig måte uten at respekten for det "sakrale" er blitt borte - dette tiltalte meg.

Dømt til døden i Kongo - Fredrik Græsvik - Foto:RandiAa©
Det er mange som har engasjert seg i  saken om Jostolv Moland og Joshua French, og latt seg berøre av den - Journalist, forfatter og programleder Fredrik Græsvik har fulgt den på nært hold og skrevet bok - Dømt til døden i Kongo.

Og Torgrim Eggen har skrevet boken om en ganske så enorm rettssak i norsk historie, saken om politimannen Eirik Jensen, den korrupte politimannen? Eller offeret for en etterforsknings-tabbe? - boken heter Forbindelsen (Rettssal 250)

Forbindelsen av Torgrim Eggen - Foto:RandiAa©
Torgrim Eggen fortalte om Jensen sitt bad og litt annet "merkelig" - Foto:RandiAa©
Mye annet kunne også ha vært nevnt - det var så mye fristende og variert - men bla selv i katalogen og finn mer her......
Bokblogg-venninne Anita syntes også det var mye spennende på Kagges høst-fest - Foto:RandiAa©
En takk til Kagge forlag for invitasjonen - dette var hyggelig og inspirerende - og så var det hjem til en spennende valg-natt

Her er Anitas referat fra Kagges høst-møte i Trondheim
Og Tine og Beathe var på tilsvarende møte i Bergen

Album på Flickr - Høstmøter med Kagge:

Flere bok-kvelder med Kagge Forlag:
Kagge Forlag inviterer høst 2016
Kagge Forlag inviterer høst 2017
Kagge Forlag inviterer vår 2018
Kagge Forlag - Krim - Bokbad - 04.02.2014
Kagge Forlag - Krim - Bokbad - 29.02.2016

Kagge Forlag inviterer høst 2018
Kagge Forlag inviterer høst 2019  
Kagge Forlag inviterer høst 2021