Sunday, 15 May 2011

Tanker om bok - Jonathan Franzen: Freedom


Jonathan Franzen: Freedom
Tittel: Frihet
Forfatter: Jonathan Franzen
Sider: 562
ISBN: 978-0-00-726975-4
Utgitt: 2010
Språk: Engelsk
Forlag: HarperCollinsPublishers

Lydbok på engelsk brukte jeg også:
Tittel:Freedom
Lest av:Ledoux, David
Språk:engelsk
Utgitt :New York : Macmillan Audio, 2010 . 

19 CD-er  (25 t)
ISBN :978-1-4272-1049-4

Jonathan Franzen (født 17. august 1959 i Chicago)
Freedom er Jonathan Franzens fjerde roman. Korrigeringer i 2002 var hans første.
Frihet er et vektig begrep og et høyt ideal i USA så vel som i alle demokratier, og for så vidt sannsynligvis nedfelt i alle menneskers behov -  Et ideal som går igjen i de store revolusjoner og endringer i samfunnet. Et grunnfestet begrep som var viktig for alle som kom til Amerika og så det som det forgjettede land. På en måte ser jeg denne idealistiske romanen som en liten parallell til The Great Gatsby som handler om The American Dream, jakten på denne og hvordan den kan komme skjevt ut. Her er det jakten på frihet…og hvordan denne kanskje også kan komme feil ut. Jeg så tittelen som god for boken, det dreide seg om Frihet sett fra flere synsvinkler, og da mest ironisk. Den friheten man streber etter viser bare hvor lite frihet man har: I forholdet til sine foreldre, til sine barn, ektefelle, naboen,samfunnsnormene osv. Hovedpersonen Patty skriver bok om livet sitt. Hun går inn i et mønster som hjemmeværende amerikansk mor og husmor, selv om hun kanskje hadde ønsket å velge annerledes. Her var det mange som går på akkord med seg selv, sine egne idealer. Patty velger en fri oppdragelse for sønnen Joey, ironisk nok får han så mye  frihet i oppveksten at han til tider fant det vanskelig, -  det tenderer heller mot ufrihet.
Jeg startet på denne romanen med åpent sinn, men min første kommentar er at den er veldig ujevn. Den tar opp mange meget interessante temaer, det er glitrende språk og mye toppaktuelt og spennende, og lærerikt om det amerikanske samfunnet...når det er sagt: en del lange kjedelige passasjer, hopping i tid og sted som for så vidt fungerer greit, men kan skape litt forvirring innimellom. En litt lettvint "løsning" med Pattys elskerinne Lalitha også kanskje, men trekant/firkant-dramaet skapte jo en del spenning på kjærlighets-fronten da....Jeg hadde nok litt for store forventninger til denne....endte opp med terningkast-4 jeg.  En revidert og strukturert utgave, en del innstramminger hadde kanskje rettet opp noe. En av de få romanene jeg har lest som jeg føler har vært vel oppskrytt.Men jeg la den ikke bort, og jeg angrer så visst ikke på at den er lest....


En  velskrevet roman om amerikanske familie- og samfunns-forhold: 4
Rose-Marie har en grundigere omtale av denne romanen, og hun har vurdert den høyere.

For de som ønsker å jobbe litt ekstra med Freedom: Ophra har en bra web-site på romanen.
Blant annet finnes disse spørsmålen der -  interessant å tenke igjennom under, eller etter lesingen:
 
Her er litt ekstra stoff rundt forfatter og roman:

3 comments:

  1. Jeg stiller spørsmålene: Er dette en viktig roman? Er dette en oppskrytt roman? Hva mener dere?

    ReplyDelete
  2. Jeg svarer JA: Ja, den er viktig. Og ja, den er oppskrytt. Det er tydelig at han forsøker å fange tidsånden i USA, men jeg er enig med deg i at boka trenger klipping og redigering. Forfatteren trenger å bruke mer tid på den, få mer system i forflytting i tid og rom, og luke bort de lettvinte løsningene til fordel for løsninger som fungerer bedre. Men god og lesverdig, synes jeg den er.

    ReplyDelete
  3. Gerd, akkurat samme oppfatning sitter jeg også med....dette med litt preg av hastverksarbeid eller mangel på finpussing ble for meg det som trakk mest ned; om forfatteren har hatt en hensikt med slik ustrukturerthet og "slumsethet", kunne jeg ikke greie å avsløre. Men at det er et vitnesbyrd og dokument på modern American Family-life det er klart...

    ReplyDelete