Wednesday, 12 February 2020

Tanker om bok - Ivar Mølsknes: Byglimt og Klaus Grøneng:Svarthandel og konsentrasjonsleir - Bibliotekbesøk

På biblioteket med Byglimt - iPhone:RandiAa© 
Ivar Mølsknes vet å finne de rette fotomotivene i Trondheim by - Byglimt gir mange smile-stunder over dagligdagse situasjoner.
Tittel: Byglimt
Forfatter - fotograf: Ivar Mølsknes
Heftet
Antall sider:100

På biblioteket med Klaus Grøneng bok - iPhone:RandiAa©
Fin, gammel årgang dette - morsomt å bla i

Tittel: Svarthandel og konsentrasjonsleir: selvopplevelser
Forfatter: Klaus Grøneng
Utgitt: Trondheim 1949
Antall sider: 213
Illustrert med noen fotografier

Man kan bla i boken på Nasjonalbibliotekets web-side. 

Tanker om bok - Byglimt av Ivar Mølksnes og Svarthandel og konsentrasjonsleir av Klaus Grøneng - Bibliotekbesøk:

To helt ulike bøker, men noe har de til felles - de er lokalhistoriske, det vil si de gir glimt fra Trøndelag - den ene i bilder fra Trondheim fra de siste to ti-år, den andre er fra 1949 med tilbakeblikk på opplevelser fra krigen.
Jeg skal ikke gi noen utførlig omtale av disse - foranledningen til at jeg nevner dem, er at de er eksempler på bøker jeg sitter på mitt lokal-bibliotek og leser. Titt og ofte på mine gå-turer kan det bli tid til en liten "time-out" med hyggestund på biblioteket. Da er det nesten alltid med bøker som jeg på forhånd har reservert - jeg får regelmessig mail-beskjed om bøker som er kommet inn som kan være av interesse for meg. Flott service av biblioteket. En del korte bøker låner jeg ikke med hjem - de leses der og da.
Byglimt ga meg en fornøyelig stund 11.02.2020 - fotografen Ivar Mølksnes startet i 2004 å farte rundt i Trondheim by og fange opp steder, personer og morsomme situasjoner. Og denne boken er en samling av slike bilder gjennom 15 år. Under bildene er forfattet treffende tekster, her skal ikke avsløres noe - men dette er en bok man gjerne vil eie selv, eller kanskje også gi i gave til noen.
 

Svarthandel og konsentrasjonsleir: selvopplevelser av Klaus Grøneng leste jeg i dag, 12.02.2020
En av grunnene til at jeg umiddelbart fattet interesse her, var navnet Klaus Grøneng (men selvsagt også er informasjon rundt siste verdenskrig av interesse) - tilbake til Klaus Grøneng -  jeg kom på et minne fra tidlig barndom, jeg var med min far og en kollega av han til Nossum storgård i Levanger - Grøneng eide den gården. Han drev med hester, og vi skulle kjøpe hest - det ble en fin dag på denne gården. Grøneng ble født i 1881 og døde brått i 1954 - det var nok rundt den tiden vi var der.
Han har skrevet to bøker om Rinnanbanden før denne. Svarthandel-boken handler om hans "hjelpsomhet" med å skaffe folk fornødne varer under krigen - den såkalte svartebørshandel, og i tillegg om fangeleiren på Falstad. Denne boken ga en spesiell gammelmodig følelse å lese - jeg ble hensatt til riktig gamle dager.

Her er et klipp fra forordet:
Her er et bilde av Klaus Grøneng fra 1953, året før han døde brått - det er tatt av fotograf Schrøder og befinner seg på Sverresborg Folkemuseum - stedet er Trondheim torg, man skimter søylen med Olav Tryggvason:
Terningkast 5 på begge disse bøkene

En takk til mitt kjære lokalbibliotek (Moholt) for mange fine leseopplevelser.

No comments:

Post a comment