Monday 21 February 2011

Tanker om bok - Petter Dass: Nordlands Trompet


Nordlands trompet av Petter Dass.  Oslo 1958.
Utg. ved Didrik Arup Seip. Omslagstegningen efter tresnitt av Gustav Vigeland. Vignetter og initialer efter utgaver fra 1739. 
Oslo, Aschehoug, 1958. 171 s. 

Mine tanker om Nordlands Trompet:

Av og til får man lyst til å repetere en av sine favoritter. Og Nordlands Trompet av Petter Dass regner jeg som en Stor-Favoritt. Den fascinerer meg like mye hver gang jeg repeterer den. Ikke noe rart Petter Dass ble kalt åndshøvdingen på Alstadhaug. Han var svært produktiv med leilighets-dikt fra traktene der han var prest, i tillegg til mange interessante latinske skrifter. Min utgave av Nordlands Trompet har nydelig gotisk skrift, en førsteside med tegning etter et tresnitt av Gustav Vigeland, og ellers er den utsmykket med vignetter fra 1739-utgaver. Frodig diktning av en frodig personlighet, ikke rart han ble elsket av det "nordlandske folk". Rytme og rim i denne lille boken er jo "syngende" som selve nordlands-dialekten. Og at trompet er brukt i tittelen, er jo også genialt...her utbasuneres en kjærlighet til folk og fe, natur og næringsliv -og stedbundne mat-retter  -  stor diktning og en viktig kulturarv... 
Her er den fine hilsenen til Nordlendingene i min velbrukte utgave med gotisk skrift:
Vær hilset I Nordlands bebyggede mænd, fra værten I huuset, til trælende svend, vær hilset I kofte-klæd bønder; ja samtlig, saavel ud til fiære som field, saa vel den der bruger med fisken paa gield, som salter graa-torsken i tønder. 

Litt bakgrunns-opplysninger på verket og forfatteren:
Nordlands Trompet av Petter Dass (1646-1707) kom ut tretti år etter hans død. Derfor er ingen av de utgavene som eksisterer direkte fra dikterens hånd. Det finnes ingen av Petter Dass' egne håndskrifter, bare en del gamle avskrifter og de første utkomne utgavene fra midten av 1700-tallet. Men det er klart at presten og forfatteren arbeidet i mange år med dette spesielle verket. En av de tidligste opptegnelsene om verket har vi i et morsomt rimbrev skrevet i 1678 fra en Ole Hansen Nystedt til Petter Dass. Denne Ole forteller at han har lest noe som han likte og oppfordrer presten til å fortsette Nordlands-skriveriene sine:

"Jeg mange Aar haver i Nordland selv vært,
Dog har jeg af samme Rim agtet og lært
Adskilligt, jeg ikke forgjetter.
Tak være dig, flittig' og trøisomme Prest
Som kalder og byder os alle til Gjest
Paa gode Nordlandiske Retter"
 - og Petter Dass svarer at han ikke kjenner traktene særlig godt enda, men at tanken hans var sitt "Nordlandske Digt at fuldende" Og dette var et arbeid som tok Petter Dass flere år, det florerte og sirkulerte flere avskrifter, han prøvde vel også å få det inn i ulike tidsskrifter - men altså: arbeidet ble gjennomført av andre etter dikter-prestens død. (Det er en interessant side av saken som jeg ikke skal gå nærmere inn på her)

Petter Dass har jeg ofte tenkt på som en mystisk, interessant person; det er gravd frem flere historier om han, både positive og negative, hvor mye som er myter eller sannhet er ikke godt å vite. Det finnes kanskje heller ikke noe skikkelig bilde av mannen. Ofte blir dette brukt:

Et maleri fra 1684 i Melhus kirke som antas å fremstille Petter Dass - eller er det en lokal prest fra Melhus:Oluf Mentzen Darre som levde omtrent samtidig med Petter Dass?
Stor likhet på disse to bildene, her er presten Darre (bildet er hentet fra Trondheim Byarkivs side på Flickr):

At Nordlendingene fikk slik forkjærlighet for denne presten, skyldtes vel mer hans frodige personlighet som passet så godt til lynnet der nord, enn det skyldtes hans dikteriske talenter. Det var heller ikke særlig mye av Dass sin diktning som var trykt mens han levde. Hans berømmelse som forfatter var vel mest innen hans nærmeste omgangskrets av likesinnede. En slags muntlig tradisjon ble det visstnok av hans "leilighetsdikt" til begravelser og andre begivenheter. Om han hører hjemme i barokken, så makter han likevel å bruke enkle, forståelige ord og bilder som henvender seg til vanlige mennesker. (Dette ser man i hvert fall i Nordlands Trompet). Samtidig er jo diktene hans vakker kunst hvor versemål og melodiøs struktur er utnyttet på en ypperlig måte. Faktisk er diktningen hans alltid sangbar...(var det kanskje den melodiøse nordlands-dialekten som inspirerte ham?) På den annen side greide vel Dass å inspirere til en Nordlandsk folkediktning etter sitt mønster...i tillegg til å etterlate seg et vell av sagn og historier, blant annet om hans evner som svartebok-prest og hans "forhold" til djevelen.
Petter Dass har vært og er en interessant skikkelse som mange fascineres av. Det siste vellykkede innslaget med Petter Dass i moderne litteratur fant jeg i en av mine favoritt-romaner: Francis Meyers lidenskap av Henrik H. Langeland, her er det "forskningsprosjekt" rundt Petter Dass og hans påståtte brevveksling med Dorothe Engelbretsdotter som blir til et spennende plot i denne fine "litterære" romanen. (Jeg fremhever "litterær" for her dreier det seg om litteratur på flere plan.)


Tilbake til selve verket: Nordlands Trompet

Nordlands Trompet - Innholdsliste - av denne får man litt inntrykk av hva dette dreier seg om. (Trykk på linkene og en litt mer moderne  tekst enn den jeg har i min utgave kommer opp. Mye spennende lesestoff her)
Jeg skal ikke legge frem noen tolkning og analyse av verket her; det er en studie for seg - og den fortjener både plass og tid. Men jeg anbefaler å se på tekstene her, om man ikke besitter selve verket i sin bokhylle.
Jeg henleder bare oppmerksomheten på noen få stikkord knyttet til innholdslisten:
I Inledning s.11 kommer en hilsen til befolkningen, en hyllest til sted og folk og næring.
I Nordlands Beliggenhet s.16 finner man et dikt bygget som et vanlig skjema for landskaps-beskrivelser, slik det var den gangen - et kart på rim kan man nesten si.
Nordlands Horizont, Elementer og Veyrligt-s.19: Er en slags heltediktning om den seilende bonde i naturens elementkamp.

Allehaande Fugler i Nordlandene-s.28: Dyrerim og dyrebeskrivelser var vanlig på 1700-tallet.Petter Dass skaper en slags handlings-rytme i dette diktet, han tar med en gjest ut i skjærgården; og det sette og opplevde blir skildret.
Svemmende Dyr i det Nordlandske Hav-s.31:her er det mange arter som nevnes -kobbe, hval, torsk, sei, hyse, sild, kveite,håkjerring, lange, laks, steinbitt, lodde m.m.
Om Land og Landsbrug-s.49 er en innlands-skildring (Dalevisen)
Om Ledings-Bergene-s.57: Om handelslivet, kjøpmenn fra Bergen og Trondheim som kommer nordover på handelsreise - En slags "Helgelandsk Jeppe" er også skildret her.
Om Lapperne og Findene-s.59:Om lappenes natur, han tar avstand fra deres tro og overtro. Trolldomskyndige ser han på som hedenske folk som trenger kristen omvendelse.

Etter denne generelle delen om nord-Norge tar han for seg hvert fogderi spesielt.(Helgeland, Salten, Lofoden, Vestraalen Sennien og Troms)

Nordlands trompet er i sannhet en herlig blanding av dikt, naturkunnskap, geografi, samfunnskunnskap, "heimstads-diktning" - og et tidsminne om folk og land i en fargerik del av Norge - det er da litteratur til å være stolt av, eller....?

Petter Dass Museet 
Fra Norgesglasset: Et litt annet syn på dikterpresten 
Diktopplesing på video

 

No comments:

Post a Comment