Saturday, 11 January 2014

Tanker om bok - Yann De Caprona - Norsk etymologisk ordbok


Tittel:Norsk etymologisk ordbok
Forfatter:Yann de Caprona
ISBN:9788248910541
Utgitt:2013
Heftet/Innbundet:Innbundet
Forlag:Kagge
Utgivelsesår:2013
Antall sider:1919

Fra forlagets side:

Tematisk ordnet
Vinner av Brageprisen 2013 i åpen klasse: faktabøker for voksne

Visste du at flere geografiske ord er hentet fra menneskekroppen, eller at mange norske sjøtermer er lånt fra lavtysk og nederlandsk, og at en stor del av det militære ordforrådet går tilbake til italiensk og fransk? Denne ordboka viser til ordenes opprinnelse innen 57 temaer, alt fra fuglenavn til farger, mat, musikk, idrett, religion, økonomi, matematikk og psykologi. Uansett hva slags forhold du har til ord og språk, er det flust med detaljer og opplysninger for enhver.

Man kan:
• finne den opprinnelige betydningen til ordet
• se hvilke veier ordene har vandret før de har kommet inn i det norske språk
• betydningsutvikling
• beslektede ord på andre språk og eventuelle ord som norsk har lånt derfra
• spennvidden i slektskapet
• kulturhistoriske fakta og anekdoter knyttet til det oppsøkte ordet


Yann de Caprona - Foto fra Kagge Forlags side
Yann de Caprona har svensk mor og fransk-amerikansk far. Han er oppvokst i Italia og studerte historie, geografi og økonomi ved Sorbonne-universitetet i Paris. Siden 1985 har han bodd i Oslo. Han snakker flytende fransk, italiensk, engelsk, svensk og norsk, og har studert latin og nygresk. Tidligere har han arbeidet i Utenriksdepartementet og Norges Røde Kors. I dag jobber han i Riksrevisjonen.

Mine tanker om Norsk etymologisk ordbok:

Kjekt å ha - fikk den til jul. 
Helt siden jeg "oppdaget begrepet ord" har jeg funnet stor glede i å finne ut av ordenes egentlige betydning og opprinnelse.(Etymologi = læren om ords opphav) Denne ordboken som kom ut i 2013, var derfor et must. Jeg kommer nok til å bruke den mye! Morsomt at det ble en svensk-fransk-amerikansk mann som skulle skrive denne flotte boken om norske ord, og til og med få en Bragepris for arbeidet. Yann de Caprona er en språkkyndig mann som har lagt ned 7 år i dette store arbeidet. Fordi han selv kanskje trengte en bok som ikke fantes i Norge - så måtte han til å skrive den selv, sier han
Jeg har bladd litt her og der i den - det er en bok med TYNGDE i alle betydninger av ordet, ikke bare fordi den veier over 2,5kilo, er 8 cm tykk og har over 12000 ordbeskrivelser, men også fordi den er gjennomarbeidet, oversiktlig, lett å slå opp i, har klare og interessante ordbeskrivelser, har en fin tematisk inndeling med 57 kapitler som dekker 7 store hoved-områder - (Samfunnet, Mennesket, Språket osv.) I tillegg til de kortere ordforklaringene, har den også lengre innledninger for hvert kapittel - og selv om boken er så stor og tung, er den veldig brukervennlig rent fysisk  å slå opp i - den folder seg lett ut helt inn til innbindingen....
Boken starter med en klar og fin innledning som forklarer begrepet etymologi, og hva formålet med boken er og hvem som kan ha nytte av den, den gir så en innføring i hvordan den er bygd opp - vi får raskt en idé om hvordan vi kan nyttig-gjøre oss boken. Videre i  oppgis kildene som er benyttet, og til slutt i innledningen kommer en oversiktlig forklaring av tegnsymbolene boken bruker.
Her er en tilfeldig side fra boken, s.612, under kapittel Litteratur,scenekunst og film, som er ett av de 14 kapitlene under hovedtemaet Hverdagen:

S.612 i ordboken
Nå "prøver" jeg et ord jeg kommer på i farten, skal se hvordan boken behandler det: harselere - jeg vet hva ordet innebærer, men jeg har aldri tenkt over hva det kommer av. Jeg slår opp i registeret, og ordet er heldigvis listet opp ja - på side 1729, og det står at vi finner det i kapitlet "Mellommenneskelige forhold", side 805. Jeg slår spent opp på den siden - der var det en fyldig forklaring ja:
harselere - s.805

Dette var jo kjekt - føler det er en bok jeg vil kose meg mye med - her får man virkelig dekket sitt nysgjerrighets-behov.

Til slutt i boken - et kjempe-pluss, noe som er svært viktig i en slik bok når den er inndelt i temaer og ulike kapitler - at den har et register - og det har denne - et omfattende alfabetisk register fra s. 1639 til  1920, der slår man opp på det ønskede ord, får vite hvilket kapittel det er nevnt i og på hvilken side det står.
Her er det grundighet og godt arbeid.
(Jeg fikk en annen flott bok til jul - en slags by-guide bok, også under ulike temaer, en fin bok, men jeg er veldig skuffet over at den manglet et slikt stikkordregisted på stedene den omtaler)
Dette er en bok jeg vet med sikkerhet vil bli mye benyttet av meg - jeg setter den tilgjengelig, i hyllen over skrivebordet på datarommet, ved siden av noen av foto-bøkene som jeg også ofte "konfererer" med - Upps - her var det igjen et ord jeg vet betydningen av. Men hva i all verden kommer det av? Må sjekke! Å slik å forstå - interessant. Nysgjerrig?  Sjekk selv da vel.

Ordboken tilgjengelig plassert - Foto:RandiAa©
Og terningkastet denne ordboken er verdt for meg - det må bli: 6

No comments:

Post a Comment