Saturday, 3 April 2010

Mine Proust-betraktninger 3 A: Marcel Proust og malerkunsten. Del I

Marcel Proust: Utsikt over Delft
Chardin - Rembrandt - Moreau
Monet - Watteau(Dette er en fortsettelse av Mine Proust-betraktninger 2)
Marcel Proust: Utsikt over Delft Del I
Det er en nydelig liten perle av en bok dette..både for de som liker malerkunst, og de som liker velskrevne tekster.Det er Proust-eksperten Anne-Lisa Amadou som har samlet et utvalg av Proust sine skrifter om malere og malerkunst fra årene rundt 1900. Som tittel på "essay-samlingen" er valgt Vermeers maleri Utsikt over Delft.
Amadou gir en innledning til skriftene. Og i tillegg avslutter hun skrift-samlingen med en tekst kalt "Bergottes død"

  "Marcel og malerkunsten"
Proust leder oss inn i malerkunstens fantastiske verden gjennom sine beskrivelser, og tanker rundt verker av Jean-Baptiste Chardin, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Gustave Moreau, Claude Monet, Jean-Antoine Watteau, og som en overbygning er brukt Vermeers bilde Utsikt over Delft, et maleri som er inkorporert i På sporet av den tapte tid IX, og mesterlig vevd inn i karakterenBergottes død. Bergotte er forfatter og Marcels alterego på en måte. Både Marcelog Bergotte har en felles opplevelse med dette betagende Vermeer maleriet av Delft.

Prousts verker og rollefigurer er sterkt påvirket av kjente malere fra ulike epoker, fra middelalderkunsten med Giotto di Bondone (1267-1337) sine fresker i Cappella degli Scrovegni som en forløper til renessansen, og videre gjennom malerkunsten til impresjonismen, og til han i sine siste år lar Picasso og kubisme tre inn i sin diktning. En underlig sammenveving av visjon og virkelighet og ulike epoker av malerkunsten. 

"Min bok er et maleri" sier han selv om På sporet av den tapte tid. På en utrolig måte skildrer han hverdagslige, trivielle hendelser og ting i sin roman, og får de dagligdagse detaljene til å bli som et vakkert maleri.

Chardin med briller
selvportrett 1771

chardin-grace-at-table-1740-2Jean Baptiste Chardin (1699-1779) og maleriet Grace at Table (Bordbønn)
er bakgrunnen for det første kunst-essayet
i boken


Her er det igjen det vakre i det hverdagslige som betar Proust, han sier:"Hvis alt dette nå forekommer deg vakkert å se på, er det fordi det for Chardin har vært vakkert å male det. Og han har funnet det vakkert å male det, fordi han fant at det var vakkert å se på." (qoute:s.21)Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) er representert med maleriet Christ at Emmaus (Kristus i Emmaus) 
Rembrandt Selvportrett 1640
"Museene er bygninger som rommer bare tanker" (s.37), sier Proust i dette Rembrandt-essayet. Det gir forestilling om at den som skaper kunsten - maleren - gjør det med sine tanker, og vi vurderer kunsten med våre tanker (Das Ding für mich), men så henger jo bare lerretet der i rammen som Das Ding an sich, for å bruke Immanuel Kants begreper her. (forts. i 3B)

No comments:

Post a Comment