Saturday, 15 September 2018

Tanker om bok - Niels Fredrik Dahl: Mor om natten - presenteres også på Kapittel 18 - Litteraturfestivalen i Stavanger - 19. - 23. september 2018

Mor om natten av Niels Fredrik Dahl ble jeg minnet på igjen nå da jeg ser den er tatt med i programmet på Kapittel 18 - Litteraturfestivalen i Stavanger. Motto for årets festival er "Samhald" - og hva passer ikke bedre inn under det begrepet enn forholdet mellom mor og sønn......
Tittel: Mor om natten
Forfatter: Niels Fredrik Dahl
Format: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Oktober
Språk: Bokmål
ISBN:9788249505913
Sider:225
Jeg brukte lydfil fra LBF - innsiktsfullt innlest av Øystein Røger, ISBN 9788242166586
og lesereksemplar fra Oktober forlag - boken ble lest og lyttet i desember 2017
 
Niels Fredrik Dahl leser fra Mor om natten - Kapittel 18 Stavanger  - Foto:RandiAa©

Litt om forfatteren

Mine tanker om Mor om natten:

Kort om innholdet: En sønn har fått morens dagbok en gang på hennes gamle dager – etter morens død vil han helst glemme det hele, og det tar lang tid før han åpner denne dagboken. En nattbok kalte hun det, det var da hun ”levde” – om natten. Gjennom dagboken konfronteres "han" både med eget liv og morens liv - og forholdet mellom dem.        
Og dagboken gir et bilde både av moren og av sønnen – to mennesker som er nært i slekt, men likevel ganske separate. Ulike på mange måter, men også med mange felles trekk – ensomhet og engstelse og mangel på tilhørighet er en felles arv de har. 
Kan dagboken føre dem nærmere? Niels Fredrik Dahl får oss til å se at det er tungt å bli konfrontert med eget liv, eller ens nærmestes liv - og i tillegg måtte innse at relasjoner har sviktet - det er lett å ty til escapisme da, for eksempel gjennom alkohol.
Ved glimtene inn i morens liv og hennes verden, finner han også ut noe om seg selv – vi får etter hvert forståelse av at, fjernhet til tross, det er også binding og kjærlighet mellom mor og sønn – kanskje hadde man ønsket at forholdet og oppveksten hadde vært annerledes, men det er nå en gang denne moren man har fått – og dette familielivet man har hatt. Å holde avstand er også en måte å beskytte seg selv på – nærhet kan være farlig, kommer man for nær et annet menneske, blir det ekstra vondt om man blir sviktet – det er noe mange barn intuitivt vet – slik har vel sønnen her også holdt en beskyttende avstand til moren gjennom oppveksten. (Tankene mine gikk litt til den gripende fortellingen i Dahls roman På vei til en venn – her så man de ytterste konsekvensene av et barns ensomhet)
Niels Fredrik Dahl kan skrive vakkert om slikt. Tittelen "Mor om natten" fører tankene til leseren til den melankolske og litt mørke siden av livene våre – men denne siden hører med den også….
Og så ensomheten da – du verden, dette har Dahl fått frem gripende sterkt i denne romanen – moren hadde vært ensom, sønnen er ensom – og så blir dette noe helt allmenngyldig – vi er i bunn og grunn ensomme alle sammen, uansett hvor mange mennesker og slektninger man har rundt seg. Og hva gjør man så med denne ensomheten? Mange prøver nok å bøte på den gjennom rusavhengighet – og i Mor om natten handler det også om alkoholavhengighet (tenk at det kunne skildres på en nesten vakker måte, som leseren nærmest føler på kroppen….)
Og angsten som moren gikk med, som også sønnen følte sterkt – det følte jeg rett og slett som en beskrivelse av vår alles eksistensielle angst. 

Den mangel på nærhetsom det hadde vært mellom mor og sønn, synes jeg på mange måter det ble bøtet på gjennom sønnens samvittighetsfulle nærvær hos moren i hennes siste tid. Vakkert skildret det også!
Den mangel på nærhetsom det hadde vært mellom mor og sønn, synes jeg på mange måter det ble bøtet på gjennom sønnens samvittighetsfulle nærvær hos moren i hennes siste tid. Vakkert skildret det også!
Niels Fredrik Dahl har skrevet flere innsiktsfulle diktbøker – og denne litt sorgtunge, kloke romanen bærer preg av poetens korte, slagkraftige form.


Konklusjon: 

Man lurer på om man skal lese denne boken som en vanlig roman eller et bekjennelses-skrift - Jeg syntes det var en fin kombinasjon av begge deler.
I utgangspunktet visste ikke hovedpersonen hvem han var, eller hvem denne moren var - men etter hvert følte jeg at han fant litt ut av det, og at han, om enn uvillig, følte noe slektskap med moren.
Og moren dør - og det blir "slekters gang" - det handlet om å leve, det handlet om å dø - og det handler om å "finne seg selv".
Det handlet om en søken etter nærhet, og en erkjennelse av at livet innebærer ensomhet - vi lever alene, vi dør alene. (Selv om det er mennesker rundt oss).
Videre skjønner vi at en etterlatt dagbok ikke kan gi et bilde av et helt liv, den gir bare fragmenter - men så kan den som leser dagboken tolke sitt bilde inn i den.
Man forsøker ofte å finne svar i livet, men må slå seg til ro med at det som oftest ikke er mulig å finne svar fullt ut.
Dette var en  god og innsiktsfull psykologisk roman  - melankolsk og alvorlig, men på samme tid lys og optimistisk - det virker som om sønnen/forfatteren har skrevet seg igjennom noe vanskelig og har kommet styrket og klokere igjennom det
Terningkast:5


Anita i Artemisias verden har også omtalt denne.


Mine omtaler av noen av bøkene til Niels Fredrik Dahl:
Vi har aldri vært her før - 2011
Dette er et stille sted - 2017
Mor om natten - 2017


Etternotat: Fredag 21. september 2018 var jeg til stede på Kapittel 18 - Litteraturfestivalen i Stavanger - Mottoet for årets Kapittel var "Samhald". Forfatter Rune Christiansen samtalte med Niels Fredrik Dahl om blant annet boken Mor om natten - Christiansen greide å balansere samtalen fint mellom alvor og humor. Og i etterkant fikk jeg også anledning til å veksle noen ord med Niels Fredrik Dahl. Her er noen av bildene fra programmet på Kapittel 18:

Niels Fredrik Dahl i samtale med Rune Christiansen - Foto:RandiAa©
Niels Fredrik Dahl leser fra boken sin - Foto:RandiAa©
Rune Christiansen fikk frem både humor og alvor i samtalen - Foto:RandiAa©

 

2 comments:

  1. Flot omtale en ev veldig god roman, Randi. Jeg likte den også godt og blogget om den for noen måneder siden. Jeg opplevde ham også på litteraturhuset hvor han snakket om boka, det var også fint. Var du der? Kan ikke huske det..

    ReplyDelete
  2. Takk for det Anita. Jeg skal se på din. Var ikke og hørte på han nei. Var nok opptatt da. Har lest det meste av han, men lite omtaler. Jeg husker På vei til en venn gjorde sterkt inntrykk på meg. .

    ReplyDelete