Monday, 31 January 2011

Mine Proust-betraktninger 11: Remembrance of Things Past - "På sporet" -dramatisering i lyd

In Search of Lost Time or Remembrance of Things Past
På sporet av den tapte tid, 6 deler, dramatisering fra BBC radio 4  av John Taylor..i mangel av bøkene lytt til disse som en liten erstatning…de er bedre enn ingenting.
Velg å se/høre alle programmene under ett - 6 deler med 6 episoder, 36 dramatiseringer på ca 10 min hver.

Eller velg fra listen:
Del 1: Swann's Way: 1-2-3-4-5-6
Del 2: The Budding Grove: 1-2-3-4-5-6
Del 3: The Guermantes Way: 1-2-3-4-5-6
Del 4: Sodom and Gomorrah: 1-2-3-4-5-6
Del 5: The Prisoner and the Fugitive: 1-2-3-4-5-6
Del 6: Time Regained: 1-2-3-4-5-6
Alle radiodramatiseringene på ett brett - 36 episoder:


Velg fra listen over 36 radio-dramatiserte episoder:
DEL EN
1.Swann's Way 1 av 6

2. Swann's way 2 av 6

3.Swann's Way 3 av 6

4. Swann's Way 4 av 6

5.Swann's Way 5 av 6

6. Swann's Way 6 av 6
DEL TO
7. The Budding Grove 1 av 6
8.The Budding Grove 2 av 6
9.The Budding Grove 3 av 6
10.The Budding Grove 4 av 6
11.The Budding Grove 5 av 6
12. The Budding Grove 6 av 6
DEL TRE
13.The Guermantes Way 1 av 6
14.The Guermantes Way 2 av 6
15.The Guermantes Way 3 av 6
16.The Guermantes Way 4 av 6
17.The Guermantes Way 5 av 6
18.The Guermantes Way 6 av 6
DEL FIRE
19. Sodom and Gomorrah 1 av 6
20.Sodom and Gomorrah 2 av 6
21.Sodom and Gomorrah 3 av 6
22.Sodom and Gomorrah 4av 6
23.Sodom and Gomorrah 5 av 6
24.Sodom and Gomorrah 6 av 6
DEL FEM
25.The Prisoner and the Fugitive 1 av 6
26.The Prisoner and the Fugitive 2 av 6
27.The Prisoner and the Fugitive 3 av 6
28.The Prisoner and the Fugitive 4 av 6
29.The Prisoner and the Fugitive 5 av 6
30.The Prisoner and the Fugitive 6 av 6
DEL SEKS
31. Time Regained 1av 6
32. Time Regained 2 av 6
33. Time Regained 3 av 6
34. Time Regained 4 av 6
35. Time Regained 5 av 6
36. Time Regained 6 av 6


No comments:

Post a Comment