Monday, 24 January 2011

Tanker om bok - Lars Saabye Christensen: Mit danske album

Tittel: Mit danske album
Forfatter: Lars Saabye Christensen
Oversatt til dansk av: Charlotte Jørgensen
Utgitt: 2010
ISBN 978-87-92523-25-9
København:C&K,2010. - 108 s.illustrert
(Jeg leste den danske utgaven, den norske kommer i løpet av 2011)

Mine tanker om Mitt danske album:

Denne boken ville jeg vel ikke ha prioritert å se på hvis jeg ikke hadde fått en mail fra en velmenende venn for et par dager siden - om det var i alvor eller fleip, er ikke godt å si - men han mente idéen var noe for meg som drev litt blogging og i tillegg slektsgransking. Sant å si - en fin kombinasjon. Nå ser jeg på denne litt "sære" boken som en veletablert forfatter kan koste på seg å lansere. Jeg må vedgå at selve konseptet og prosjektet vekket min interesse - men det kunne nok ha vært mindre hastverkspreget, og mer fullkomment - det ligger et potensiale i det til å være noe mer...(men det var kanskje ikke intensjonen).
Kort resymé:
Det meste av det skrevne er i korte linjer uten punktum, i en tilnærmet dikt-form, litt uvant "genre", like uvant, men slettes ikke unormal, som forfatterens fødsel som det hele starter med i Oslo 21.september 1953 - første gang i Oslo - med føttene først. Dette utgjør åpningsscenen i "albumet".
Videre forteller forfatteren at like lite som han husker inntoget i denne verden, husker han første gang han kom til København (s.15) - fedrenes by som han beretter om med kjærlighet.
Beretningen og barndomsminnene fortsetter hele tiden i samme punktumløse "dikt-stil", med noe varierende linjelengder.
Det er små, springende beretninger om stort sett trivelige barndomsminner og ferier med foreldrene.
Farsfiguren står i sentrum - en far som et barn kanskje aldri kjenner helt utenom farsrollen:
der finnes en far
som du ikke kender
der findes en far
som du, hans søn, ikke ved noget om
fra tiden før din tid........
du tænker:
jeg vil gerne kendt ham dengang.....(s.33)
Og somrene i farstraktene er gode minner som forfatteren husker spesielt:
min danske sommer da jeg renskrev
hede og mose og enebær og lyng
i hemmelighed bag skyggerne af en rose
ved Lystrup Å  (s.51)
Nevnt blir også den spennende storbyen København, og den norske tradisjonen som det nå er slutt på - russeturene etter endt gymnastid, mens man venter på sensuren. (s.67-68)
Så kommer noen sider med en mer samlet, "normal" prosa-tekst. Det er beretningen om farens oppvekst.
"En Københavnerdreng ser tilbage"
(Mogens Hjort Christensen 1919-2010) - (s.75-90)
Dette synes jeg var en fin beretning, illustrert med bilder og overskrifter som sier litt om temaene:Cort Adelers Gade, Pakhuset, Tiderne (den overskriften kunne vel heller vært "Tiggerne"), Cykler, Fremskridt, I lære...m.fl.
 
Siste delen, s.93-108, er tilbake til korte linjer uten punktum, ustrukturerte "dikt" og løse betraktninger.
Vurdering:
Denne lille boken er vel først og fremst av interesse for forfatteren selv og hans nærmeste familie. Boken er en "hybrid" - hverken litterært verk, fotoalbum eller diktsamling. Den er ganske "løs" i formen, ustrukturert og springende, ganske "tynn" og uferdig - vekslingen mellom "dikt" og prosa-tekst ble heller ikke helt vellykket, synes jeg. Men det denne lille boken vinner på, er selve konseptet, og det at den fremstår som en vakker liten "Minnebok", mer av personlig og privat interesse enn en "tradisjonell" L.S. Christensen-roman...det er ikke en bok man gir seg i kast med av litterær nysgjerrighet - det måtte i så fall være på grunn av en annen form for nysgjerrighet.
Som konsept og "Minnebok" vurderer jeg den til terningkast:
4
Det er flott å kunne lage et slik liten minnebok som hyllest til fars-slekten, og en far som døde 1.januar 2010,90 år gammel..og til den byen farsslekten kom fra
(Som litteratur:
3)

Videoklipp og litt mer info fra NRK Litteratur

No comments:

Post a Comment