Saturday, 18 October 2014

Tanker om bok - Walter Mischel: Marshmallow-testen - Nøkkelen til viljestyrke

Fra Pax Forlag i postkassen i dag - Foto:RandiAa©
Tittel: Marshmallowtesten
Forfatter: Walter Mischel

Forlag: Pax
ISBN: 9788253037431
Utgivelsesår: 2014
Sideantall:288
Innbinding:innbundet
Oversatt av:Bjørg Nybø
Originalens tittel:The Marshmallow Test. Mastering Self Control

Fra forlagets side:


Walter Mischel - Foto Michele Toleta Myers

Mine tanker om Marshmallow-testen - Nøkkelen til viljestyrke:

Denne boken fanget min interesse med en gang jeg leste om utgivelsen, "fenomenet" interesserer meg og jeg anser det for noe viktig i livet - (dessuten har jeg psykologi i fagkretsen min og har undervist mange år i faget i videregående skole) -  foruten "rene" fagbøker innen feltet, er det morsomt å lese litt mer populariserte fremstillinger av diverse temaer innen psykologi-faget. 

Takk til Pax forlag for leser-eksemplar.
Walter Mischel (f.1930) er en kjent amerikansk psykolog. Han er professor ved Columbia University og spesialist på personlighetsteori og sosialpsykologi.
Helt fra 1960 tallet har Mischel arbeidet med teorier fokusert på personligheten i relasjon til menneskers adferd i gitte situasjoner. Han har gjort flere større observasjons-studier av sosial adferd i spesifikke gitte situasjoner, og hvordan adferden ble en annen når situasjonen ble endret - videre har han arbeidet med dette med viljekontroll, og ta kontroll over situasjonen selv. Dette med å vise selvkontroll og vente med tilfredsstillelse eller belønning, begynte han å arbeide med allerede på slutten av 1960-tallet - med marshmallows testet han viljestyrken hos en del 4-åringer, og evnen deres til å motstå fristelser, og evnen til å tenke fremover og få en større belønning om de var flinke til å vente en stund. Disse "fristelses"-testene har vært mye omtalt i media, og filmer er vist på TV.

Nå fikk Mischel anledning til en oppfølgende undersøkelse av disse barna senere, og det viste seg at det var stor korrelasjon mellom viljestyrken, evnen til å motstå fristelsen, evnen til å vente og hvordan disse barna lyktes senere i livet. - Barna som hadde "bestått" testen hadde gjort det bedre på skolen, og i arbeidslivet, de var mer veltilpasset med venner osv.

Med utgangspunkt i resultatene fra dette "eksperimentet" er det da naturlig å bygge videre på denne kunnskapen - altså kan man gjøre noe for å hjelpe barn til å styrke "selvkontrollen" sin, viljestyrken sin  - ta kontroll selv, motstå fristelser, og tenke fremover……

Utholdenhet (Persistence) er en viktig egenskap - det henger sammen med viljestyrke - om den ikke er utpreget i personligheten, finnes det forhåpentligvis forbedringspotensiale - det er nyttig for foreldre som oppdrar barn å fokusere på dette......

Da er jeg spent på å lese mer om dette i boken……foreløpig har jeg bare lest litt overfladisk og bladd i den, og den virker veldig interessant. Jeg kommer med en nærmere omtale av den når den er lest ferdig.
Den ulidelige, frustrerende, selvdisiplinerende ventetiden
(Jeg har tidligere sett film-opptak fra "forsøket, og det er interessant å se hvordan barna takler denne ventingen på ulike måter - utrolig hvordan noen var "flinke" og pinte seg selv til å vente for å oppnå noe enda bedre.......og her er det viktig å hjelpe barn til å se fremover og la det bli en positiv lære dette at man kan oppnå noe enda bedre ved å være tålmodig, ved å bruke sin viljestyrke....
Her er et par "morsomme" video-klipp som illustrerer den "enkle" Marshmallow testen:
 

Rose-Marie har en omfattende omtale av denne


No comments:

Post a Comment