Thursday, 29 January 2015

Tanker om bok - Margery Bloomfield: Full Circle - A bittersweet true story of a love that endured

 

Tittel: Full Circle - A bittersweet true story of a love that endured
Forfatter: Margery Bloomfield
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 272
Forlag: Troubador Publishing
Språk: Engelsk
ISBN/EAN:9781784620417
Kategori: Memoarer og Familie og helse

Omtale fra Marge Bloomfields web-site:

Full Circle is a true-life story about a love that is lost - then found again over half a century later, in extraordinary circumstances.
He is Norwegian. She was born in Australia but leaves home in her early twenties in order to travel and experience life's many possibilities.
The love she finds with her Norwegian is overwhelming, but there are endless difficulties, obstacles and long periods of separation. Finally, after four years, they go their separate ways.
As the story unfolds, the reader discovers why they parted and how their eventful lives have worked out in the intervening 55 years.
When their paths cross again, they re-discover each other, this time with the wisdom and humour that only lives well lived can bring - and love is rekindled. There is however, a profound sadness: he has been diagnosed with inoperable cancer.
Appreciating that they have been given the gift of a second chance, they determine to make the most of every magical moment they have left.

About the writer:

Originally born in Melbourne, Australia, Margery Bloomfield has led an eventful life that has encompassed worldwide travel, romance and adventure, including some dangerous moments and narrow escapes. After living in Paris for a time, she returned to London to embark on a career in Public Relations. Marriage to an osteopath followed and together they co-founded the European School of Osteopathy, of which she later became Principal. She discovered in Buddhism the spiritual path for which she searched.
Web-site - Books: Tree of LifeOm Odd Irtun 1925-2011. 

Født i Narvik. Studerte ved Universitetet i Oslo, og bodde i Trondheim fra 1958 til han døde i 2011

Han har også skrevet noe - det ble mange dikt i moden alder.
Spor (dikt) 2001
Kjærlighets krefter (dikt) 2008
Betenkningstid (dikt)2009

Mine tanker om Full Circle:

Kjærlighetshistorien til Margery Bloomfield (1930)  og Odd Irtun (1925-2011)
Dette lille, spesielle, personlige "eposet" til kjærligheten og til livet vekket min interesse av en artikkel jeg leste i Adresseavisen 13.januar 2015, det hadde vel en del å si at dette var et menneske jeg kjente, ikke så veldig godt, men som "skolemann"  - han gikk bort i 2011 - jeg hadde snakket med han ved flere anledninger, vært på noen felles kurs og møter med han - og han var alltid en interessant og hyggelig person å snakke med. 

Begynnelsen på artikkelen i Adresseavisen

Artikkelen, skrevet av Per Christiansen, forteller historien om den 25 år unge Odd som i 1951 møtte en 21 år gammel australsk pike  Margery Bloomfield - det var i London - Odd skulle være guide på et cruise fra London til Norge - noe spesielt oppstod den gang, men "the circle" ble ikke full da - det skjedde 55 år senere, etter at de hadde hatt et innholdsrikt liv hver for seg, på hver sin kant. Det var nesten skjebnen som førte dem sammen i 2010 - og de fikk et år sammen før Odd gikk bort - men kjærligheten varer evig i boken Margery har skrevet, Odd var 85 år sommeren 2010 og Margery lovet å skrive ned deres kjærlighetshistorie "For Odd  - as promised", står det på et av tittelbladene. Artikkelen forteller at kjærlighetsforholdet den gang varte i 4 år - men likevel, etter den lange adskillelsen kan man si at det egentlig aldri tok slutt. De pleide forholdet hovedsakelig gjennom brev, Marge slo seg ned i England og de besøkte hverandre både i London og i Oslo der Odd studerte og underviste.
Irtun - Bloomfield - Ung lykke - Privat foto
De ble gift på hver sin kant - men etter 55 år var det som om skjebnen førte dem sammen igjen, det var et nytt cruise, våren 2010 var Marge på en reise langs Norskekysten, da hun var i Narvik hadde hun Odd i tankene, det var jo fødebyen hans - men så var han i Trondheim, og der skulle jo skipet anløpe, og Marge grep sjansen.
Full Circle -s.7-8
s.9
Og så begynte en intens tid for Odd, på slutten av livet, tiden ble paradoksalt nok skrudd 50 år tilbake, og like "ung" og intens var kjærligheten. Det er rørende å lese om det første møtet etter 55 år, Odd vet han snart skal dø av magekreft, men han har krefter og lyst til å møte "Marge" igjen - og dette gir han en siste ekstra bonus i et forøvrig fint og vakkert liv. "Wouldn't it be funny if we ended up together?" (Odd, s.13), så legger han til:"It wouldn't have worked before, would it?" (s.13)
s.17-18
De er så lykkelige for å ha funnet igjen hverandre - og at de er samme personene som før, til tross for ar de er 50 år eldre - og livet har mye å gi dem sammen, på kort tid.
We were the same in a way, the openness, the nearness, the spontaneity of feelings nourished by the memories from the 1950s.(s.22)
Etter gjenforening i nåtid og skildring av deres forhold i Odd's siste år, tar Marge oss med tilbake i tid og vi ser hva som hendte 50 år tidligere - mange vakre brev og tanker tar vi del i.
Allerede før Odd døde i februar 2011 hadde Marge begynt med "kjærlighets-eposet" deres.
Boken veksler på en spennende måte mellom to tidsepoker - i nåtid er det mest "Marge" sin stemme vi hører, men fra 1950-tallet er det brevene fra Odd til Marge som forteller historien. Og i "nåtid" leser hun de gamle brevene høyt for Odd, og han har ikke noe imot at hun bruker dem i en bok. Jeg skal ikke gå i detaljer på innholdet i boken, men jeg anbefaler å lese denne litt melankolske, men vakre historien om "enduring love" - den ga i hvert fall meg en fin lese-opplevelse. Den ble på mange måter en solskinnshistorie - selv om de fikk kort tid sammen det siste året Odd levde - vi trenger slike gode historier i en verden som ofte fortoner seg voldelig og kald slik vi får mange "bilder" på gjennom Tv og pressen i disse dager -


Leseopplevelsen ble et terningkast:5

Short Summary in English - My Thoughts on Full Circle

The Love story about Margery Bloomfield (1930-) and Odd Irtun (1925-2011)
My interest in this "epos" to love and to life was brought to me by an article I read in Adresseavisen 13th January 2015, also I had known Odd, not so well but as a "school man" - I had talked with him on several occasions, been to some courses and meetings where he was present - and I remember him as an interesting and nice person to talk with.The article, written by Per Christiansen, tells the story of the 25 year Odd that in 1951 met a 21 year old Australian girl Margery Bloomfield - it was in London - Odd should be the guide on a cruise from London to Norway - for a few years they had a relationship, but after 50 years apart  it was perhaps fate that brought them together again in 2010 - and they got a year together before Odd died - but their love "lasts forever" in the book Margery has written
"For Odd - as promised " - she says in the beginning of the book
……...
It is touching to read about the first meeting after 55 years, Odd knows he will soon die of stomach cancer - but life gave him one more rich, but short year with Marge, the love of his life.Video - Marge reading from the book:

Video  - Odd reading one of his poems:

No comments:

Post a Comment