Tuesday 10 January 2012

Kapittel 11 - Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet 21.-25.09.2011 - Del IV- Fortsettelse Festivalens Dag 2: torsdag 22.09.2011

Ann-Margrit Austenå - Foto:RandiAa©
Dag 2 av Stavanger litteraturfestival Kapittel11 ble en høyst innholdsrik dag - det ene interessante programmet avløste det andre. Det var bra jeg hadde en liten notis-blokk med, slik at jeg kunne reflektere litt over innholdet i etterkant. Dagens program så slik ut:

Etter Imot naturen med Espedal (Del III ) i Kultkafeen, satte vi kursen mot Sølvberget Galleri: Birgitta Jonsdottir skulle ta opp problematikken rundt "den frie og ubundne journalistikken". 
"Aftenbladforedraget" - Birgitta Jonsdottir - Foto:RandiAa©
 Her kom det frem mange tankevekkende momenter fra denne allsidige damen - poet, alltingsrepresentant og aktivist - hun forlot WikiLeaks for et år siden..Hun pekte på den vanskelige balansegangen mellom det private og alle spor vi la igjen om oss selv i dagens data-sentrerte verden. "We leave a lot of traces", minnet hun om - hun snakket om web-sites og Facebook og "Internet needs to be tamed". 
Birgitta var en av de første Islandske poeter med egen web-site.
Her et videoklipp:


Så gikk det rett på et relatert foredrag:Amnestyforedraget "Trass gjennom 50 år", med generalsekretær John Peder Egenæs:
Amnesty - John Peder Egenæs - Foto:RandiAa©
Jeg har ikke tilbøyelighet til å slutte meg til organisasjoner og demonstrasjoner, men la det være sagt: Amnesty Internasjonal er en organisasjon jeg alltid har hatt sansen for, nesten på lik linje med Røde Kors....Og jeg har ved flere anledninger hatt besøk av folk fra organisasjonen i historie- eller samfunnsfag-timer.
Da mottoet for denne litteratur-festivalen er "Trass", hva passet ikke bedre enn å sette fokuset på en organisasjon som i 50 år har trosset fordommer, politiske diktaturer  og andre både fysiske og mentale barrierer for kampen for ytringsfrihet og menneskerettigheter over alt i verden.
Generalsekretæren fremholdt i sitt foredrag at det er rimelig å være kompromissløs trassig på vegne av elementære menneskerettigheter. Han snakket om menneskene som sitter fengslet for det de rettmessig tror på, for "fredelige" meningsytringer de har kommet med. Amnesty skal "kaste lys inn i" torturkjellere og lukkede systemer, de skal åpne folks øyne, de skal avsløre  menneskerettighets-bryterne, de skal fremme respekt for folkeretten, for barns rettigheter, de skal arbeide for å få bort tortur og døds-straff ....de skal dokumentere alt de finner som strider mot menneskerettighetene. Generalsekretæren fremholdt videre at de bare går ut med rapporter der alt som skrives kan dokumenteres. "Trassen" kommer ikke til uttrykk bare i det som publiseres, skrives - de har i tillegg aktivister ut på gatene, ut på www. Amnesty arbeider for å skape endringer. Et press fra folket og gras-rota er en hjelp til politikerne slik at de tør ta opp vanskelige saker.
I sannhet en idealisme satt ut i praksis...vi gikk optimistiske til neste post på programmet:

Karikatur, sensur og Rushdie
Først ute var Ann-Margrit Austenå som nylig hadde kommet ut med Arven etter Sataniske Vers.
(Bred omtale her)
I samtale med Tore Rem ble den politiske kampen om ytringsfrihet og religion drøftet. Ann-Margrit forteller om sin sterke motivasjon til å skrive denn boken, det begynte med attentatet mot William Nygaard i 1993 og alle anslagene mot den frie presse, journalister og tegnere i senere år.  Ann-Margrit pekte på at ankepunktet kanskje ikke skulle legges på religion som sådan, men dette at religion brukes som politisk maktmiddel.
Nygaards-saken og det som fulgte i kjølvannet av denne - balansegangen mellom den private ytringsfriheten og statlig inngripen - religiøse symboler som politisk maktfaktor - var noen av temaene det ble fokusert på - og ikke minst: "karikaturstriden".

Dette som en naturlig overgang til møte med den iranske karikatur-tegneren Mana Neyestani:
Mana Neyestani - Foto:RandiAa©
Han berettet en utrolig historie ledsaget av lysbilder, hvordan han ble drevet fra skanse til skanse så å si og måtte endre sine karikaturtegninger fordi myndighetene alltid kunne finne et lite tegn på kritikk eller angrep. Et eksempel: fra en direkte tegning med symbol som en blodig kniv og undertrykkelse, må  gjøres om, forenkles og modifiseres til omtrent alt budskap er borte:
Mana Neyestani-karikaturtegning - Foto:RandiAa©
Mana Neyestani-karikaturtegning - Foto:RandiAa©
Mana Neyestani-karikaturtegning - Foto:RandiAa©
Mana Neyestani-karikaturtegning - Foto:RandiAa©
Det hele ender opp i en "vakker hage", men der kan noen av blomsterformene illudere Ayatollahaens hodeplagg - ikke bra nei...Det endte vel til slutt opp med en utrolig enkel tegning (som jeg ikke har bilde av her - et søtt, uskyldig, grønt, lite blad - man kan tenke seg til hva det kan symbolisere - kanskje man skimter det så vidt på det siste lysbildet, helt nederst, midt på.)
Denne karikaturtegneren har et utall fantastiske tegninger, jeg fikk vekslet noen få ord med han etter foredraget hans, og spurte samtidig om tillatelse til å bruke bilde av han og lysbildene hans i bloggen min - og det var OK)
En utrolig spennende og lærerik dag på Kapittel 11 ble avsluttet på Bøker og Børst med opplesing av Tomas Espedal, Kristian Lundberg og Brit Bildøen.
Se også:
Stavanger Litteratur-festival
Kapittel10
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 10 -  Del I
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 10 -  Del II 
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 10 -  Del III
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 10 -  Del IV  
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 10 -  Del V  
Kapittel11
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 Del I
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 -  Del II 
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 -  Del III
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 -  Del IV  
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 -  Del V   
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 11 -  Del VI

Kapittel18
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 18 - Del I
 • Stavanger Litteratur-festival Kapittel 18 - Del II


September i Stavanger   
Dag 4 
Kapittel 11 Litteraturfestival, a set on Flickr - Photo:RandiAa©
Vigdis Hjorth - Siri Kvamme - Kapittel 11 - StavangerKult-kafeen - SølvbergetErlend Loe - Kristian Lundberg - Tomas EspedalEirik Bø - Et Liv i TrassErlend Loe - Kristian Lundberg - Tomas EspedalErlend Loe - Kristian Lundberg - Tomas Espedal
Aslak Nore og Nils-Rune LangelandSteffen Sørum - Birgitta JonsdottirEirik-Bø - Festivalsjef - Kapittell 11Pedro Carmona Alvarez - konferansierHelge Torvund leser fra AlabamaHelge Torvund - Åpningsforestillingen
William T. VollmannGjertrud Økland - Per Zanussi - Pål JackmanFrode Fanebust fikk Odd Noreger stipendBirgitta Jonsdottir - Åpningsforestillingen Kapittel 11Eirik Bø Bøker&Børst, StavangerBøker&Børst, Stavanger - Jonny-(Berg)-Halberg - Trass
Bøker&Børst, Stavanger - Ingvild RishaugBøker&Børst, Stavanger - Ingvild RishaugBøker&Børst, Stavanger - Ole-Robert SundeBøker&Børst, Stavanger - LadiesBøker&Børst, StavangerKapittel11-Åpningsforestilling-musikk

No comments:

Post a Comment